Home Novosti BiH ŽUSTRA REAKCIJA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE: Hitno usvojiti revidiranu strategiju za rad na predmetima...

ŽUSTRA REAKCIJA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE: Hitno usvojiti revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina!

– Cilj revidirane strategije je da Sud i Tužilaštvo BiH usmjere svoje kapacitete na najsloženije predmete, kako bi se osiguralo da počinioci zločina odgovaraju za svoja djela. Manje složene predmete treba ustupiti pravosudnim institucijama u entitetima i Brčko distriktu BiH

Delegacija EU u BiH, Misija OEBS i Ambasada SAD pozvale su danas Savjet ministara BiH da bez odlaganja usvoji revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina.

U zajedničkom saopštenju navode da je revidirana strategija neophodna zbog postojanja velikog broja neriješenih predmeta ratnih zločina, a ona predstavlja najbolji način za njihovo okončanje do 2023. godine.

– Cilj revidirane strategije je da Sud i Tužilaštvo BiH usmjere svoje kapacitete na najsloženije predmete, kako bi se osiguralo da počinioci zločina odgovaraju za svoja djela. Manje složene predmete treba ustupiti pravosudnim institucijama u entitetima i Brčko distriktu BiH, kako bi se omogućilo Tužilaštvu BiH da svoje resurse usmjeri na istraživanje, optuživanje i procesuiranje pred Sudom BiH – navode predstavnici međunarodne zajednice u svom saopštenju.

Ističu da je Misija OEBS u BiH više puta naglasila da su sudovi i tužilaštva u entitetima i Brčko distriktu BiH pokazali da imaju kapacitete za procesuiranje predmeta na pravedan način.

Finansijska podrška EU kroz IPA fondove u iznosu od 15 miliona evra, kao i rad Misije OEBS-a na izgradnji kapaciteta i praćenju rada pravosuđa, vremenom su ojačali kapacitete tužilaštava i sudova u cijeloj BiH za procesuiranje ovih predmeta.

– Svaka prepreka ili odlaganje usvajanja revidirane strategije usporava postizanje pravde, što negativno utiče na žrtve ratnih zločina, kao i osumnjičene ili optužene za počinjenje tih zločina. Zbog toga je potrebno hitno usvajanje nove strategije jer je to ključno za postizanju pravde i kažnjavanju počinilaca ratnih zločina – navodi se u saopštenju.

Podsjećamo da se revidirana strategija 02. jula našla pred ministrima u Savetu ministara BiH, ali je njeno razmatranje skinuto sa dnevnog reda sjednice na zahtjev ministarke za ljudska prava i izbjeglice Semihe Borovac koja je to tražila bez obrazloženja.

Ona se nije našla ni na sjednici Savjeta ministara 24. jula, kada je njeno uvrštavanje tražio ministar pravde Josip Grubeša. I tada se ponovila praksa da se bez obrazloženja bošnjačkih ministara ona ne nađe na sjednici Savjeta ministara.

Predstavnici Republike Srpske tražili su da se uključi međunarodna zajednica u riješavanje problema usvajanja revidirane strategije kako bi izvršila pritisak na bošnjačke političare, jer smatraju da svjesno izbjegavaju njeno usvajanje u aktuelnom sazivu Savjeta ministara.

(Slobodna Bosna)

Previous articleJovanović govorio o Srebrenici: Zašto sami sebe da lažemo
Next articleNAPUSTIO PRIPREMU DŽENAZE SVOGA SINA DA BI SPASIO ŽIVOT TUĐEG DJETETA
Portal zaSrebrenicu.ba je nazavisno-informativni koji ima za cilj promociju Srebrenice i dešavanja na području opštine.