Home Novosti BiH Bećirović pisao ambasadorima: Ponovo je počeo kao ‘90-ih, a njegova marioneta u...

Bećirović pisao ambasadorima: Ponovo je počeo kao ‘90-ih, a njegova marioneta u BiH… – Riječ je nezapamćenom međunarodnom skandalu

Građani BiH nisu naivni da ne vide da je na sceni novi zločinački pokušaj velikodržavnih politika da postepeno razaraju jednu od najstarijih evropskih država – Bosnu i Hercegovinu. Osim dijela nesposobnih i ucijenjenih bh. političara, postoje i oni bh. zvaničnici koji, bez obzira na cijenu, imaju i snagu i volju da se tome beskompromisno suprotstave…

Delegat u Domu naroda Parlamentarne Skupštine BiH Denis Bećirović javno se obratio ambasadorima povodom agresivnih i učestalih pokušaja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da negira konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH o državnoj imovini Bosne i Hercegovine.

Pismo je uputio visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Christianu Schmidtu, šefu Delegacije EU i Specijalnom predstavniku EU u Bosni i Hercegovin Johannu Sattleru, ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Matthewu Fieldu, Savezne Republike Njemačke Margaret Uebber, te Republike Francuska Christine Toudic.

Pismo prenosimo u cijelosti:

“Poštovane ekselencije,

Kao jedan od predstavnika najvišeg zakonodavnog organa države Bosne i Hercegovine, želim jasno podvući da je, prema odredbama Ustava BiH, naša država nastavila međunarodnopravni subjektivitet Republike Bosne i Hercegovine. Ona je titular cjelokupne državne imovine. Entiteti i drugi niži nivoi vlasti mogu koristiti onu imovinu koja im je potrebna za vršenje njihovih pojedinačnih nadležnosti u onoj mjeri u kojoj bi mogli biti ovlašteni zakonom koji donese Parlamentarna skupština BiH.

Nažalost, predsjednik susjedne Republike Srbije Aleksandar Vučić već mjesecima se na najgrublji način, suprotno svim normama međunarodnog i domaćeg prava, neovlašteno i nepozvano miješa u unutrašnja pitanja nezavisne i suverene države Bosne i Hercegovine. Vučić je ponovo počeo, slično kao 1990-ih godina kada se borio za zločinački velikosrpski projekat, otvoreno negirati konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH. U savremenoj Evropi je nazabilježen slučaj da predsjednik jedne evropske države pokušava razvlastiti legalni Ustavni sud druge evropske države i umjesto njega donositi konačne i obavezujuće odluke. Riječ je o nezapamćenom međunarodnom skandalu jer je ovo prvi put da predsjednik jedne od tri države potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma javno ne priznaje suštinske dijelove međunarodnog ugovora čiji su svjedoci/garanti: Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Francuska, Njemačka i Rusija.

Ohrabren restauracijom velikosrpske ideologije i politike u Beogradu, i Vučićeva politička marioneta u Bosni i Hercegovini Milorad Dodik sve otvorenije prijeti da će državnu imovinu Bosne i Hercegovine na prostoru jednog dijela nedjeljive bosanskohercegovačke državne teritorije knjižiti kao imovinu bh. entiteta RS. U pitanju je nastavak toksične politike i pokušaj kreiranja političkog pritiska s ciljem antidejtonskog i antiustavnog otimanja državne imovine punopravne članice Ujedinjenih nacija države Bosne i Hercegovine.

Uvažene ekselencije,

Građani Bosne i Hercegovine nisu naivni da ne vide da je na sceni novi zločinački pokušaj velikodržavnih politika da postepeno razaraju jednu od najstarijih evropskih država – Bosnu i Hercegovinu. Osim dijela nesposobnih i ucijenjenih bh. političara, postoje i oni bh. zvaničnici koji, bez obzira na cijenu, imaju i snagu i volju da se tome beskompromisno suprotstave. Zato i vama, kao prestavnicima prijateljskih država, javno skrećem pažnju neka izuzetno važna i principijelna pitanja, kao što su:

Na bazi kojeg međunarodnog ili domaćeg pravnog akta Vučić ima pravo da negira konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH?

Zašto je Vučić toliko opsjednut državnom teritorijom i imovinom države Bosne i Hercegovine?

Da li je autor brojnih radikalnih i anticivilizacijskih tekstova u časopisu Velika Srbija promijenio velikosrpski plan osvajanja teritorija drugih država ili je promijenio samo metode i taktiku u dolasku do cilja?

Da li je istinita Vučićeva tvrdnja da su „stranci obećali“ da će poljoprivredno zemljište i šume bespravno oteti od države Bosne i Hercegovine i suprotno Ustavu BiH i presudama Ustavnog suda BiH dodijeliti bh. entitetu RS?
Da li postoji ijedan predsjednik bilo koje države u Evropi i svijetu koji se bavi poljoprivrednim zemljištem i šumama u drugoj državi?!

Građani Bosne i Hercegovine, regiona Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta moraju dobiti odgovore na ova pitanja. Ne može za Vučića važiti pravilo da za njega ne važi nijedno pravilo.

Ekselencije,

Odluka Ustavnog suda BiH o državnoj imovini je najvažnija presuda u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Imajući to u vidu, želim vam, između ostalog, apostrofirati devet (9) temeljnih i nezaobilaznih činjenica koje se ne mogu i ne smiju nikako ignorirati prilikom zakonskog reguliranje pitanja državne imovine u Parlamentarnoj skupštini BiH:

1. Država Bosna i Hercegovina posjeduje ne samo vanjski, već i unutrašnji kontinuitet (Socijalističke) Republike Bosne i Hercegovine, kojeg funkcionalno predstavlja državna vlast.

2. Pod pojmom „država“ u Ustavu BiH misli se isključivo na Bosnu i Hercegovinu. Preciznije rečeno, to se odnosi tri različita elementa: na sveukupnu državu Bosnu i Hercegovinu kao nezavisni, suvereni i međunarodno priznati subjekt, na najviši nivo vlasti u državi (za razliku od entitetskih i nižih nivoa vlasti), te suverenog međunarodnopravnog sljednika (Socijalističke) Republike Bosne i Hercegovine.

3. Neupitni kontinuitet između Republike Bosne i Hercegovine i današnje države Bosne i Hercegovine nedvosmisleno upućuju na zaključak da je državi Bosni i Hercegovini, prema Sporazumu o sukcesiji, data državna imovina navedena u tom Sporazumu, tj. da je Bosna i Hercegovina titular te imovine.

4. U smislu člana I/1. Ustava BiH, država Bosna i Hercegovina ima pravo nastaviti da regulira pitanje državne imovine čiji je ona titular, kako u građanskopravnom, tako i u javnopravnom smislu.

5. Država Bosna i Hercegovina mora imati sve prerogative nezavisne i suverene države, uključujući i državnu imovinu u punom kapacitetu.

6. Odlukom Ustavnog suda BiH zauzet je konačni i obavezujući pravni stav: država Bosna i Hercegovina je nasljednik državne imovine (Socijalističke) Republike Bosne i Hercegovine, te imovine koja je pripadala bivšoj SFRJ.

7. Samo država Bosna i Hercegovina ima isključivu nadležnost da putem odluka nadležnih državnih organa uređuje sva pitanja koja su vezana za ovu imovinu. Te odluke entiteti, kao i niži nivoi vlasti, moraju poštovati.

8. U opisu državne imovine koju je dao Ustavni sud BiH jasno stoji da državna imovina ne podrazumijeva samo skup nekretnina koje služe javnoj vlasti da može izvršavati svoje nadležnosti. Državna imovina je i „javno dobro“ (morska voda, morsko dno, riječna voda, riječna korita, jezera, planine i druga prirodna bogastva, javna i prometna mreža, prometna infrastruktura), koje prioritetno služe svim ljudima u državi.

9. Državna imovina je fundamentalni element da državna vlast bude suštinski, a ne formalno suverena vlast. Zbog toga je i reguliranje državne imovine njena isključiva nadležnost.

10. Državna imovina reflektira državnost, nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet koji pripadaju isključivo državi Bosni i Hercegovini, a ne entitetima.

Poštovane ekselencije,

Javno vas pozivam da činjenično informirate vlade vaših država i cjelokupnu međunarodnu zajednicu o krajnje opasnoj velikodržavnoj politici aktuelnog srbijanskog režima. Bosna i Hercegovina i Zapad ne smiju dozvoliti da budu prevareni od Aleksandra Vučića koji je otrovni i zapaljivi zanat političkih prevara i obmana ispekao kao Šešeljev generalni sekretar i Miloševićev ratni ministar propagande”, stoji u javnom obraćanju Bećorovića.