Home Novosti BiH Ćamil Duraković predložio strankama u FBiH kako da poprave stanje povratnika u...

Ćamil Duraković predložio strankama u FBiH kako da poprave stanje povratnika u RS-u

Novoizabrani potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković pozvao je sve političke blokove iz Federacije BiH da pri izradi platformi, principa i dokumenata za pregovore sa strankama u RS-u na državnom i entitetskom nivou uvrste jedan broj, kako je kazao, minimalnih zahtjeva.

“Uspostava inicijative premijera, gradonačelnika i načelnika u FBiH za podršku povratničkim zajednicama u RS-u koja će koordinirati podršku povratku u RS kroz planiranje zajedničkih napora i potpore razvojnim projektima i aktivnostima od vitalnog značaja za opstanak nevećinskih zajednica u ovom dijelu Bosne i Hercegovine (FBiH, kantoni)”, stoji u prijedlogu.

Također, predlaže se donošenje Zakona o registru lica koja su se vratila iz FBiH u RS kojim će se predvidjeti uspostava “povratničke karte”. To bi bio dokument kojim će dokazati ovaj status, a koji će onda biti uvršten u različite javne pozive, zakonska rješenja i odluke, i obuhvatiti ovaj mehanizam kao jedan od formata lica koja imaju pristup različitim pravima, sredstvima i prilikama bez obzira na promjenu prebivališta (FBiH).

“Zatražiti kao uslov bez kojeg se ne može pregovarati donošenje Zakona o službenim jezicima i pismima u Bosni i Hercegovini kojim će se zakonski na nivou države zaštititi pravo na upotrebu i zaštitu naziva bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika (BiH)”, jedan je od zahtjeva.

Dodatno traži se uspostava jedinstvenog međuentitetskog fonda u vrijednosti od najmanje 5,000,000 KM za mobilnost stručnjaka prema izoliranim zajednicama, kojim će se subvencionirati razmjena i mobilnost ljekara, nastavnika/učitelja, stručnjaka za razvoj i biznis prema izoliranim zajednicama (FBiH/RS).

“Uspostava Nezavisne komisije za izradu preporuka o utvrđivanju i uklanjanju diskriminatornih praksi u osnovnom i srednjem obrazovanju sa posebnim fokusom na zaštitu od etničke, vjerske i jezičke diskriminacije pri Ministarstvu civilnih poslova BiH, koja će izraditi pregled stanja NPP-ova i praksi i izraditi set preporuka za kao zvanični dokument prema kantonalnim i entitetskim ministarstvima obrazovanja/prosvjete (BiH)”, prijedlog je Durakovića.

Na kraju je kazao da je ovo minimum koji traži kao potpredsjednik Republike Srpske i glas Bošnjaka i Hrvata povratnika u ovaj bh. entitet.

“Molim vas da ove stvari ne izostavite iz tih dokumenata i zahtjeva”, istakao je Duraković.

(Klix.ba)