Home Novosti BiH ČOVIĆ VRIŠTI, DODIK URLA: “Šta to SDA najavljuje?”!

ČOVIĆ VRIŠTI, DODIK URLA: “Šta to SDA najavljuje?”!

Kongres Stranke demokratske akcije (SDA) danas će, među ostalim, usvojiti i Programsku deklaraciju kojom će definirati političku poziciju i politike SDA u sljedećem razdoblju, a mostarski portal HMS, pod kontrolom lidera HDZ-a, Dragana Čovića, tim povodom piše kako “SDA najavljuje oživljavanje Republike BiH, nametanje bosanskog jezika svima, udar na nadležnosti entiteta i pritisak na pravosuđe”.

“Naš primarni i dugoročni cilj je usvajanje ustava kojim bi Bosna i Hercegovina bila definirana kao demokratska, regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina, s tri razine vlasti: državnim, regionalnim i lokalnim s gradom Sarajevom koji je politički, administrativni, kulturni i ekonomski centar Bosne i Hercegovine”, piše u Programskoj deklaraciji SDA, na temelju čega Čovićev HMS izvodi poptuno krivi zakčjučak kako se SDA bori za povratak unitarne Republike BiH!

Naime, SDA jasno ističe u Programskoj deklaraciji da će podržati ustavne reforme koje su u interesu svih građana BiH i koje vode jačanju funkcionalne državne strukture i da sva buduća rješenja moraju zadovoljiti princip pune ravnopravnosti naroda i građana na svakom dijelu BiH.

Na identičan način Deklaraciju je osudio i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. On kaže da najava SDA da će na kongresu stranke usvojiti novu programsku deklaraciju “predstavlja poruku kojom oni prizivaju nestabilnost i sukobe, te da sadržaj tog dokumenta predstavlja atak na ustavni poredak BiH”!

Dodik nije precizirao šta konkretno smatra spornim u Deklaraciji SDA no za svaki slućaj kaže: “Ako to usvoje, onda ću zatražiti da na bazi toga vidimo kako će se ponašati stranci – da li je to antidejtonsko djelovanje i pozivanje na reorganizaciju BiH?

U nastavku tekstapročitajte ključne elemente Deklaracije.

“U prvoj fazi ustavnih reformi podržat ćemo amandmanske promjene postojećeg Ustava BiH, koje osiguravaju usklađivanje Ustava s Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, uspostavljanje Vrhovnog suda kao institucije koja će garantirati jednake standarde za sve građane, osiguravanje nadležnosti države u onim segmentima koji su uvjet za priključenje BiH NATO savezu i EU, efikasno funkcioniranje institucija BiH i eliminiranje blokada u njihovom odlučivanju”, navedeno je u deklaraciji.

Kako piše, SDA će se zalagati za dosljednu implementaciju presuda Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH, posebno navodeći da će inzistirati na tome da se do kraja implementiraju odluke Ustavnog suda BiH o ravnopravnosti naroda kako bi se uspostavila simetrična rješenja u oba bh. entiteta.

“Ovo se posebno odnosi na entitetske parlamente i predsjednike, odnosno potpredsjednike entiteta. Podržavamo ustavnu reformu entiteta FBiH, kojoj je cilj racionalizacija i efikasnije funkcioniranje vlasti. Nećemo prihvatiti bilo kakve nove podjele, etničke, teritorijalne ili institucionalne. Razmatranje administrativno-teritorijalne reorganizacije FBiH može biti razmatrano isključivo u okviru reorganizacije na prostoru cijele BiH”, piše u deklaraciji.

SDA je otvorena za sve građane BiH

U Programskoj deklaraciji sedmog Kongresa SDA navedeno je da je SDA posvećena ostvarenju glavnog cilja, odnosno izgradnji suverene, cjelovite, demokratske i prosperitetne Bosne i Hercegovine, države ravnopravnih naroda i građana na cijeloj njenoj teritoriji.

U dokumentu se posebno ističe svjesnost SDA da je BiH multietnička država koja mora biti uređena po mjeri svih njenih građana i naroda, uvjerenje da se unutarnji problemi i otvorena pitanja mogu i trebaju rješavati kroz dijalog i kompromis te spremnost da se ustraje na EU i NATO putu BiH.

Što se tiče političke pozicije, SDA je u Programskoj deklaraciji navela da “potvrđuje poziciju bh. narodne stranke političkog centra otvorene za sve građane BiH koji prihvaćaju njene programske ciljeve” i to:

– Očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i cjelovitosti države BiH, kao i nepovredivost njenih granica; punopravno uključivanje BiH u EU i NATO savez, kao i druge europske i svjetske asocijacije i organizacije; regionalnu suradnju na principima poštivanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta, dobrosusjedskih odnosa i međusobnog uvažavanja, kao osnovu za stabilnost i ekonomski prosperitet cijele regije; razvoj demokracije u društvenom i političkom životu i funkcioniranje pravne države;

– Uvažavanje i poštivanje te zalaganje za unapređenje osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda čovjeka i građana u skladu s međunarodnim dokumentima kojima se definira ova oblast; daljnji razvoj SDA kao snažne demokratske političke stranke koja će biti lider pozitivnih promjena u bh. društvu i državi; očuvanje tekovina obrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. te očuvanje vrijednosti antifašizma, što uključuje zakonsku zabranu negiranja holokausta i genocida; očuvanje istine o agresiji na BiH 1992.-1995., borbu protiv pokušaja izjednačavanja strana i borbu protiv pokušaja uvođenja etničkog balansa u procesuiranju ratnih zločina;

– Ostvarivanje socijalne i nacionalne ravnopravnosti konstitutivnih naroda i građana na cijeloj teritoriji BiH; podršku kulturnim institucijama i nevladinim organizacijama koje rade na afirmaciji tradicije, kulture i identiteta Bošnjaka; afirmaciju bosanskog jezika kao zajedničkog identiteta svih građana BiH, uz očuvanje etničke posebnosti; slobodnu aktivnosti vjerskih zajednica zasnovanih na autonomiji i vjerskim slobodama;

– Zaštitu prava i interesa Bošnjaka u drugim državama regije; razvijanje suradnje i jačanje veza s bh. iseljeništvom; borbu protiv svih oblika diskriminacije i socijalne isključenosti; poštivanje rodne ravnopravnosti; unapređenje socijalnih prava; unapređenje prava iz radnih odnosa i uvjeta rada u realnom sektoru; dosljedno provođenje principa tržišne ekonomije čije će pozitivne rezultate uživati svi građani BiH; borbu protiv korupcije i svih oblika kriminaliteta;

– Ravnomjeran regionalni razvoj, podršku povratničkim zajednicama i razvoj ruralnih sredina; afirmaciju mladih i intenziviranje njihovog sudjelovanja u javnom i društvenom životu; odgoj i obrazovanje u skladu s tradicijom i suvremenim potrebama tržišta i bh. društva.

Međunarodna zajednica ima slabiju ulogu, potrebna reintegracija

SDA navodi da će ustrajati na reintegraciji BiH, jer je Daytonskim mirovnim sporazumom, usprkos tome što je zaustavljena agresija na BiH, država dobila uređenje i unutarnju strukturu s brojnim mogućnostima opstrukcija i blokada.

“I danas retrogradne snage, u miru, pokušavaju ostvariti one ciljeve koje nisu mogli ostvariti u ratu. Kako slabi uloga međunarodne zajednice u BiH, te snage su sve glasnije u zahtjevima za dodatne teritorijalne i etničke podjele. Nikada nećemo dozvoliti bilo kakve podjele, nego ćemo ustrajati i snažno raditi na dokidanju postojećih. Radit ćemo na jačanju države BiH i suprotstavit ćemo se svakom pokušaju devastiranja državnih institucija. Znatno ćemo povećati proračune za održivi povratak i boriti se za prava povratnika, jer je to najbolji put za reintegraciju zemlje”, piše u Programskoj deklaraciji.

SDA je najavila i suprotstavljanje propagandi protiv bošnjačkog naroda navodeći da su već poznate propagandne metode i lažne optužbe o ekstremizmu i radikalizmu Bošnjaka, ali i borbu protiv relativizacije istine i izjednačavanja krivica kada je riječ o, kako navode, agresiji na BiH.

“Cilj je izjednačiti strane i na taj način ostvariti podjelu BiH. Nažalost, tome doprinose i aktivnosti pojedinih struktura bh. pravosuđa koje konstruira optužnice protiv branitelja BiH, a ne procesuira brojne inspiratore, organizatore i izvršitelje masovnih i sustavnih izvršnih zločina od agresorskih vojski”, piše u deklaraciji te se dodaje kako će SDA inzistirati na usvajanju zakona o zabrani negiranja genocida.

SDA u Programskoj deklaraciji izražava punu spremnost da se što prije ispune preporuke iz Mišljenja Europske komisije o zahtjevu za članstvo BiH, ističući da će poseban fokus staviti na ispunjavanje zahtjeva koji se odnose na vladavinu zakona i nezavisnost pravosudnog sustava, suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, uklanjanje etničkih i entitetskih blokada i mehanizma veta, supremaciju države nad ostalim razinama vlasti i implementaciju presuda Europskog suda za ljudska prava.

Reformirati policiju, VSTV snosi odgovornost za isključivanje Bošnjaka

“Pozdravljamo odluku NATO saveza kojom je BiH pozvana da podnese Prvi godišnji nacionalni program (ANP) u okviru odobrenog Akcijskog plana za članstvo u NATO-u (MAP). Učinit ćemo sve da se važeći zakoni i donesene odluke u cijelosti poštuju. Odbacujemo pokušaje koji dolaze iz bh. entiteta RS da se zaustavi NATO put Bosne i Hercegovine”, navodi se u deklaraciji.

Programska deklaracija sedmog Kongresa SDA također tretira pitanja javne uprave, ekonomije, radničkih prava, državne imovine, nezavisnosti pravosuđa, sloboda, raseljenih osoba, boračke zaštite, socijalne zaštite, obrazovanja, Srebrenice, migranata, Mostara i tako dalje.

SDA će inzistirati na reformi policijskih snaga kako bi BiH imala uvezane, funkcionalne i efikasne policijske snage, ali i na suprotstavljanju pokušajima da se policija i tužiteljstvo stave pod političku kontrolu i utjecaj, posebno u postupcima imenovanja i razrješenja.

“Suprotstavit ćemo se prisutnim tendencijama da se Bošnjaci isključe iz rukovodnih struktura pravosudnih institucija. Posebnu odgovornost za to snosi Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH čija je reforma neophodna”, piše u Deklaraciji.

Petnaesti članak deklaracije tretira pitanje bosanskohercegovačkog i etničkog identiteta i u njemu se navodi kako bh. identitet nije negiranje etničke pripadnosti Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih, već razvijanje osjećaja pripadnosti državi BiH.

(S.B.)