Home Novosti BiH Dervo Sejdić pisao Christianu Schmidtu, evo šta traži od visokog predstavnika: “Ispunite...

Dervo Sejdić pisao Christianu Schmidtu, evo šta traži od visokog predstavnika: “Ispunite obećanje koje ste dali u septembru”

Dervo Sejdić, apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava, uputio je otvoreno pismo visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu, a od njega traži da organizuje okrugli sto ili javnu tribinu o temi izmjena Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Otvoreno pismo prenosimo u cjelosti:

“Poštovani visoki predstavniče gospodine Schmidt, obraćam Vam se sa inicijativom da organizujete Okrugli sto ili Javnu tribinu, na temu Izmjene Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, jer ste to na našem susretu od 02. septembra 2022. godine i obećali.

Bosanskohercegovačkoj javnosti je poznato da su sve preporuke od strane Vijeća Evrope, Evropske Unije, SAD-a i međunarodne zajednice zbog nepostojanja političke volje kod vladajućih političkih struktura u Bosni i Hercegovini zadnjih 15-tak godina, završavale neuspjehom i nemogućnošću dogovora na provedbi Presuda suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci, Zornić, Pilav, Šlaku i Pudarić.

Donijeli ste Odluku o izmjeni Ustava Federacije Bosne i Hercegovine te izmjene Izbornog zakona, a u vezi deblokade i efikasnijeg formiranja vlasti na nivou Federacije BiH, imenovanja Predsjednika i potpredsjednika FBiH, formiranja Doma naroda Federalnog parlamenta i imenovanja sudija Ustavnog Suda FBiH, o čemu bi se imalo šta komentirati.

Naprimjer, u Vašoj Odluci vjerujem da ste deblokirali i ubrzali formiranje izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali ste zadržali princip etničkog izbora predsjednika i podpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, zadržavajući etnički princip i u Republici Srpskoj koju ste svojom Odlukom zaobišli.

Pozivam vas prije svega kako bi smo razmotrili moguće izmjene Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i izbjegli dodatne etničke podjele. Sa ovog skupa bi inicirali i kreirali prijedlog budućih dijaloga u okviru Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, u novom sazivu za koji lično smatram da će biti mnogo profesionalniji, progresivniji i kooperativniji od ranijih saziva.

Kao početnu osnovu za raspravu na Javnoj tribini predlažem predstavljanje mog Prijedolga Izmjene Ustava i Izbornog zakona kojeg sam Vam lično uručio prilikom susreta.

Takođe smatram da će konačno političari shvatiti ozbiljnost problema u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina i njen položaj u novonastalim geopolitičkim odnosima na Balkanu, u Evropi i Svijetu.

Naročito nakon što je Evropska komisija preporučila Vijeću Evropske Unije razmatranje dodjele kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu uz ispunjenje zahtjeva od 12.10.2022. godine, u okviru kojih se po mom skromnom mišljenju, nalazi i Zahtjev provedbe Presuda suda za ljudska prava, naročito u Zahtjevu br. 8:

obezbjediti rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tekovine Evropske Unije.

Kako i sami rekoste na našem susretu, Evropska Unija neće prihvatiti etnički podijeljenu državu iz koje svakodnevno zbog loših ekonomsko socijalnih, bezbjednosnih i političkih odnosa protkanih korupcijom i nepotizmom odlaze porodice, odlaze mladi i obrazovani ljudi.

Na ovu Javnu tribinu, kako ste i obećali, pozovite Akademsku zajednicu BiH, stručnjake iz oblasti Ustavnog prava i međunarodnog javnog prava kao i predstavnike Venecijanske komisije, Vijeća Evrope, Misije OSCE ODIHR-a, predstavnike Vijeća nacionalnih manjina pri Parlamentima BiH i FBiH, kao i nas žive Apelante Sejdić, Finci, Zornić i Pilav, civilni sektor i druge relevantne organizacije koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava”, zaključio je Sejdić u pismu.