Home Novosti BiH Dodiku nije dobro nakon odluke Ustavnog suda BiH: Neće biti VSTV-a RS,...

Dodiku nije dobro nakon odluke Ustavnog suda BiH: Neće biti VSTV-a RS, VRS-a, entitetskog sistema PDV-a…

Zbog velike zainteresiranosti javnosti za odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je donesena na 126. plenarnoj sjednici Ustavnog suda BiH u predmetu broj U 2/22, Ustavni sud obavještava javnost da su tom odlukom ukinute sljedeće odredbe Deklaracije i Zaključaka koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske, i to:

Tačke 17, 18, 19. i 20. Deklaracije o ustavnim principima broj 02/1-021-1034/21 od 10. decembra 2021. godine:

– Narodna skupština smatra da sadašnju neusklađenost nadležnosti prenesenih na nivo BiH bez promjene i dopune Ustava BiH kao Aneksa 4. Dejtonskog sporazuma, treba prevazići/riješiti dosljednom primjenom odredbe 3.3.b. Ustava BiH koji nedvosmisleno propisuje da će se entiteti „u potpunosti pridržavati ovog Ustava BiH“. To podrazumijeva pravo Narodne skupštine i Vlade Republike Srpske da obustave primjenu bilo kog akta, mjere ili aktivnosti organa i institucija na nivou BiH, a koji nemaju osnov u Ustavu BiH i nisu izričito Ustavom BiH utvrđeni kao nadležnost organa na nivou BiH.

– Potvrđujući svoja ranija dokumenta o ustavnopravnim odnosima, a posebno Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti od 18. oktobra 2017. godine, Zaključke u vezi Informacije o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske od 12. novembra 2019. godine, Zaključke Narodne skupštine povodom Informacije u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH, od 13. februara 2020. godine, kao i Zaključke Narodne skupštine povodom Informacije o primjeni Aneksa 10. Dejtonskog sporazuma od 10. marta 2021. godine, Narodna skupština smatra da je neophodno pristupiti promjeni Ustava Republike Srpske donošenjem novog teksta Ustava Republike Srpske.

– Narodna skupština zadužuje Vladu Republike Srpske da, u koordinaciji sa predsjednikom Republike Srpske, pripremi tekst Ustava Republike Srpske kojim će se potvrditi sve nadležnosti Republike Srpske, izuzimajući nadležnosti koje po Ustavu BiH pripadaju BiH. Novim Ustavom Republike Srpske, između ostalog, Banja Luka će biti određena kao glavni grad Republike Srpske, a Pale kao prestonica Republike Srpske. O proceduri za donošenje novog Ustava Republike Srpske, Narodna skupština će odlučiti nakon razmatranja teksta koji će predložiti Vlada Republike Srpske.

Tačke 4. i 5. Zaključaka u vezi s Informacijom o pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine broj 02/1-021-1032/21 od 10. decembra 2021. godine;

– Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske.

– Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske.

Tačke 4. i 5. Zaključaka u vezi s Informacijom o prijenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine u oblasti odbrane i sigurnosti broj 02/1-021-1033/21 od 10. decembra 2021. godine;

– Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske zakone iz oblasti odbrane i bezbjednosti.

– Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine, Zakon o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Zakon o obavještajno-bezbjednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine i Zakon o državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu zakone iz oblasti odbrane i bezbjednosti.

Tačke 5. i 6. Zaključaka u vezi s Informacijom o prijenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja broj 02/1-021-1031/21 od 10. decembra 2021. godine

– Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske Zakon o porezu na dodatu vrijednost u Republici Srpskoj i Zakon o akcizama Republike Srpske.

– Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje, Zakon o postupku indirektnog oporezivanja, Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, Zakon o porezu na dodatu vrijednost i Zakon o akcizama u BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu Zakona o porezu na dodatu vrijednost u Republici Srpskoj i Zakona o akcizama Republike Srpske.

Tačke 2. i 3. Zaključaka u vezi s Informacijom o prijenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine broj 02/1-021-1030/21 od 10. decembra 2021. godine.

– Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske zakone i druge propise koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje Republike Srpske.

– Zakoni i drugi propisi kojima je izvršen prenos nadležnosti sa Republike Srpske na institucije BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu zakona i drugih propisa iz tačke 2. ovih zaključaka.

Iako je Milorad Dodik unaprijed znao kakva će biti odluka Ustavnog suda BiH na koji već godinama atakuje, “tjera” strane sudije, te najavljuje povlačenje sudija iz RS-a kad vlast to zatraži, kazao je kako se radi o političkoj odluci Ustavnog suda BiH.

Odluke Ustavnog suda BiH su konačne i obavezujuće.

(Patria / ZASREBRENICU.ba)

Previous articleJako važne poruke nam stižu iz Amerike, reporter Ivica Puljić javlja: General Cavoli je govorio o značajnom jačanju američkih snaga u istočnoj Europi
Next articleVASKOVIĆ OTKRIO DETALJE DRAMATIČNOG SASTANKA U BANJOJ LUCI: Dodik u strahu od hapšenja na tajnom sastanku sa Lukačem, Kostreševićem i Ćulumom…
Portal zaSrebrenicu.ba je nazavisno-informativni koji ima za cilj promociju Srebrenice i dešavanja na području opštine.