Home Novosti BiH Evo ko je bio Reuf Selmanagić Crni kome je Ratko Mladić skinuo...

Evo ko je bio Reuf Selmanagić Crni kome je Ratko Mladić skinuo tablu 1995. godine

Jedan od najpoznatijih snimaka koji je nastao jula 1995. godine u Srebrenicu je onaj kada Ratko Mladić ulazi u grad i izdaje naređenje “pravac Potočari”. Nekoliko koraka kasnije Mladić je zastao, pogledao oko sebe i naredio jednom vojniku da “promjeni naziv ulice”.

Na snimku se čuje kako Mladić govori : “Skini ovu tablu, ulica Selmanagić Reuf- Crni. Skinite to, ajde. Penji se bre čoveče nemoj da ti govorim deset puta i ponesi to”.

O čovjeku čiju je tablu Mladić skinuo malo toga se danas može pronaći a jedino što se zna jeste da se radi o Srebreničanu koji se borio u Narodnooslobodilačkom ratu.

Zbog toga je jedna od ulica u Srebrenici prija rata nosila njegovo ime ali o njegovom ratnom putu malo toga je napisano.

U arhivama NOVJ pronašli smo nekoliko odlomaka koji govore o ratnom putu ovog sarajevskog obavještajca koji je pod komandom Vladimira Perića Valtera vodio oružane akcije u okupiranom Sarajevu.

Knjiga “Sarajevo u revoluciji (4 dio)” otkriva da je Reuf Selmanagić Crni bio obavještajac Visočko-fojničkog partizanskog odreda, odnosno, obavještajac sa terena Visokog.
Sa Valterom branio Sarajevo

U knjizi se navodi da je Reuf Selmanagić Crni bio član partijske organizacije Komunističke partije Jugoslavije u garnizonu Rajlovac kojom je rukovodio Mustafa Saračević.

Zadatak jedinice bio je da organizuje ilegalni partijski rad i prebacuje dobrovoljce iz grada u partizanske odrede.

U knjizi se navodi da je uz njegovu i pomoć drugih ilegalaca preko Centra i drugih veza, u NOB stupilo preko 2000 ljudi iz Sarajeva i okoline.

–Samo jednom organizovanom akcijom, 9. septembra 1944. godine, izvukli smo iz Vazduhoplovne baze Rajlovac veći broj avijatičara oficira, podoficira i domobrana, koji su po dogovoru izašli sa punom ratnom opremom i oružjem (mitraljezima, puškomitraljezima, avio-mitraljezima i drugim lakim automatskim oružjem). Sa sobom su donijeli i nekoliko raketnih pištolja. Njih sam postrojio i sa dopisom i uz jače obezbjeđenje, preko sela Dvor uputio u štab X divizije 5. korpusa NOVJ. U ovoj akciji su iz Centra učestvovali Kočo Nikolajević i ja, a iz vojnog garnizona Rajlovac, Mustafa Saračević i Reuf Selmanagić Crni, koji su tada i stupili u NOVJ, navodi se u knjizi.

Rođak čuvenog arhitekte koji je obnavljao porušeni Berlin
Porodica Selmanagić, čuvena zemljoposjednička porodica iz Srebrenice, ostavila je duboke tragove u istoriji grada kao i vrijedne doprinose u svijetu nauke.

Na ovaj dan ubijen partizan Stjepan Filipović! Zarobili ga četnici, objesili Njemci, ustaše mu minirale spomenik

22/05/20215236

U ovom mjestu Tito je sahranio svojih dvoje djece. Tragedije koje su mu promjenile život

10/08/20201477

Pored Reufa Selmanagića Crnog puno poznatiji član ove porodice bio je Selmana Selmagić, čuveni arhitekta iz Srebrenice koji je nakon rata živio u DDR-u.

Selman Selmanagić

Kao ubijeđeni i deklarirani komunist, Selmanagić se uoči Drugog svjetskog rata, na poziv prijatelja, vraća u Njemačku gdje je studirao, a u Berlinu će provesti sve ratne godine radeći kao filmski arhitekt i scenograf u UFA-inim studijima.

Učestvovao je u proizvodnji propagandnih filmova zabavnog karaktera sarađujući aktivno sa pokretom otpora.

Profesorica istorije umjetnosti iz Sarajeva Aida Abadžić-Hodžić pojasnila je da je Selmanagić završetak Drugog svjetskog rata dočekao u porušenom Berlinu i tada zapravo počinje njegova blistava karijera izvanserijskog arhitekte.

-Već tokom rata, zajedno sa grupom bliskih saradnika, Selmanagić počinje izrađivati planove za obnovu grada, a nakon okončanja rata svoje ideje počinje realizirati u dva smjera. Projektuje sportske objekte i aktivno radi u restauraciji spomenika kulture, pojašnjava Abadžić-Hodžić.

„Tu je njegova ključna uloga. On je do 1945. do 1960. bio član tima za obnovu grada Berlina. Njegova je zasluga bila dvostruka. Radio je na izgradnji objekata iz sporta i kulture i bio je autor najvećeg nogometnog stadiona u istočnom Berlinu. Imao je veliku zaslugu u zaštiti i obnoci spomenika kulture i to mu Njemačka, pogotovo ovih godina, priznaje. Upravo zaslugom Selmana Selmanagića mnogi objekti nisu porušeni do kraja, kao berlinska katedrala, jer se on zauzeo da se obnove, uvjeravajući sovjetske generale da su to spomenici nulte kategorije. Njegovo ime je istaknuto u historiji evropske arhitekture i dizajna Njemačke. Mnogo je poznatiji u Njemačkoj nego kod nas jer kod nas i nema realiziranih ni sačuvanih projekata“ izjavila je ranije Abadžić-Hodžić.

Ulica u Srebrenici i danas nosi ime Reufa Selmanagića Crnog

Brojne ulice narodnih heroja iz NOB-a u svim državama bivše SFRJ nakon raspada zemlje dobile su druge nazive. Prve na udaru bile su upravo ulice heroja koji su pripadali drugim narodu.

Studenti FPN u Beogradu 2015. godine

Ipa ulica u Srebrenici u koju je Ratko Mladić ušao 1995. godine danas ponovo nosi ime Reufa Selmanagića Crnog.

Bez obzira na to citati “skidaj ovu tablu ” i “pravac Potočari” popularni su među poštovaocima Ratka Mladića pa se i danas i često mogu čuti.

Natpis “skidaj ovu tablu” našao se na slici studenata Fakulteta političkih nauka u Beogradu koji su tako obilježili 11.jul 2015. godine kada se i desio napad na Aleksandra Vučića u Srebrenici.

Jedan od studenta Dejan Majstorović rekao je tada za B92 da je u pitanju nesporazum i da se radilo, kako je rekao, o internoj šali a da studentima nije bila namjera veličati Ratka Mladića.

Novidani.com