Home Novosti BiH Jesu li Bošnjaci svjesni šta znači srpska revizija genocida u Srebrenici i...

Jesu li Bošnjaci svjesni šta znači srpska revizija genocida u Srebrenici i revizija zločina okupacije Sarajeva?

Autor: Mustafa Cerić

Nisu Bošnjaci/Bosanci svjesni! Jer, da jesu njihova reakcija na najavu srpske revizije srpskog genocida nakon svih pravosnažnih presuda o srebreničkom genocidu i srpska negacija zločina okupacije Sarajeva, koja je trajala 1,425 dana što je duže od nacističke okupacije Staljingrada, ne bi se svela na puka uštrojena kabinetska saopćenja i mudre salonsko-minderske opservacije o srpskom genocidnom trijumfalizmu.

Nisu svjesni. Jer, da jesu svjesni ne bi dopustili da zanemare svoje istinske prijatelje u svijetu, koji su u njima gledali uzor za prijateljsvo u nevolji i partnerstvo u borbi protiv genocida. Nažalost, Bošnjaci/Bosanci nisu svjesni da se prijateljstva moraju njegovati, posebno ona koja su nastala u nevolji, u genocidu, nad našim narodom. Svi ti naši prijatelji zaslužuju da im se na ovaj ili onaj način zahvalimo, da ih pozovemo u posjetu našem gradu i državi, da im iskažemo poštovanje i brigu kao što su oni nama ukazivali kad nam je bilo najteže. Umjesto toga, mi, Bošnjaci/Bosanci, odajemo sliku svijetu uobražene nacije, kojoj niko ne treba, koja je kivna na sve, koja nema osjećaj za zahvalno prijateljstvo.

Nisu svjesni! Jer, da jesu svjesni ne bi im se desilo da ne razlikuju jednog zalutalog izraelskog historičara Gideona Grajgfa od jevrejskog naroda, koji je bio i ostao najsvjesniji o istini genocida nad Bošnjacima u Bosni te najjasniji u osudi genocida u Srebrenici, o čemu svjedoči prisustvo uglednog njujorškog rabina Artura Šnajera (Arthur Schneier) na dženazi bošnjako-muslimanskim žrtvama srpskog genocida u Potočarima 11. jula, 2012. god., gdje je prvi i jedini, pored bosanskog resiu-l-uleme, govorio i, po vlastitom priznanju, to mu je bio jedan od najemotivnijih govora u životu.

Ako iko, onda žrtve Holokausta znaju koliko je bolna negacija Holokausta od strane francuskog historičara i bivšeg profesora francuske književnosti na univerzitetu u Lyonu Roberta Forisona (Roberta Faurissona, umro 2018), koji je tvrdio da su gasne komore u Aušvicu (Auschwitz) bile “najveća laž 20. stoljeća”, navodeći da su deportovani Jevreji umirali od bolesti i pothranjenosti. Zvuči nam poznato ovdje u Bosni.

Ako je francuski historijski revizionista Robert Forison uzor izraelskom historijskom revizionisti Gideonu uz znanje i prešućivanje, onda se jevrejska zajednica, kako u Izraelu tako i u svijetu, treba upitati kuda ih vodi Gideonova avantura negacije Genocida nad Bošnjacima u Bosni u odnosu na negaciju Holokausta. Jer, ako je moguće negirati genocid nad Bošnjacima u Bosni od izraelskog historijskog revizioniste, onda je moguće negiranje i Holokuausta od francuskog historijskog revizioniste. Onda je moguće obesmisliti međunarodno pravo i legalizirati Holokaust i genocid kao opravdano sredstvo za unišenje u cjelini ili djelimoćno etničke, nacionalne i religijske grupe ljudima poput Hitlera, Ajhmana, Karadžića i Mladića.

Nisu svjesni! Jer, da jesu njihov glas na međunarodnoj sceni za članstvo Republike Kosovo u Interpol ne bi bio u službi srpske politike bez prigovora! Nedopustivo je da se prema Bosni srpska politika odnosi kao prema svom podaničkom vazalu bez suglasnosti bosanske politike, za koju su odgovorni prije svih bošnjački političari, bez obzira kojoj stranci pripadali – odgovorni su pred Bogom, pred bosanskim sinovima – šehidima i pred preživjelim žrtvama srpskog genocida. Ko nije svjetan te odgovornosti i ko nije sposoban da se nosi sa moralnom i ljudske časti dostojnoj bosanskoj polititici treba da odstupi i dostupi svoje mjesto onome u Bošnjaka/Bosanaca koji je dorastao tom nacionalnom i državnom zadatku.

Nisu svjesni! Jer, da jesu ne bi se moglo desiti da bosanski glas, zahvaljujuće famoznom bosanskom ministru sigurnosti Draganu Mektiću srpsko-etničkog porijeka, ide za ruskog general Alexsandara Prokopchuka, bivšeg člana KGB-a, da postane novi predsjednik Interpola, ako nizašto drugo, a ono zbog ruskog veta da se srebrenički genocid nad Bošnjacima/Bosancima osudi na temelju pravosnažnih presuda međunarodnog suda u Hagu, za kojeg je glasala i Rusija da se ustanovi radi suđenja ratnim zločincima na teritoriji bivše Jugoslavije.

Bosna time nije izdala samo svoje saveznike Ameriku i Britaniju, koji su spriječili da ruski general bude izabran, već je izdala samu sebe tako što je svojim glasom podržala da ruski negator srpskog genocida nad Bošnjacima stane na čelo Interpola. To je za bosansku politiku ravno političkom i moralnom suicidu. Jer, ako Bosna nije u stanju da čuva obraz svog savezništva sa svojim saveznicima, kako će onda njeni saveznici čuvati svoje savezništvo sa Bosnom i za Bosnu?

Nisu svjesni! Jer, da su svjesni znali bi da ova srpska revizija genocida u Srebrenici i srpska revizija zločina opsade Sarajeva nije namjenjena za Srbe, jer njima je sve “jasno”, već je ova priča namjenjena Bošnjacima/Bosancima, koji srpskoj politici trenutno izgledaju podložni za manipulaciju, subverziju i preorjentaciju bosanske svijesti u korist srpskih laži i podvala.

Stoga, mi, Bošnjaci/Bosanci moramo biti svjesni da ovo više ne liči, već da je ova trenutna srpska revizija genocida u Srebrenici i srpska revizija zločina opsade Sarajeva stvarni psihološki genocid, koji je smrtonosniji za opstanak našeg naroda, nego nekadašnji srpski biološki genocid, kojeg srpska pamet i srpska politika negira.

Dakako, važno je da shvatimo da srpska priča neće proći ako Bošnjaci/Bosanci budu dosljedni sami sebi, ako budu dostojni žrtve najboljih bosanskih sinova – šehida, ako budu uspravni i ne dopuste da se saginju pred srpskim lažima i prevarama, ako odbiju da im se njihova borba za opstanak u valstitom domu, domovini i državi izjednačava sa ratnim zločincima, koji im se nameću da budu jednaki s njima.

To je, u biti, sva priča koja nam se ovih dana nameće, a to je da mi, Bošnjaci/Bosanci, budemo jednaki s njima u njihovom zločinu genocida.
Ne, mi u tome nismo isti s njima i nikad nećemo biti!

Oko toga nema ni pregovora, ni pomirenja, već ima samo srpsko priznanje, pokajanje i obećanje da više nikada, nikome i nigdje neće učiniti genocid.

Sve drugo je srpska lažljiva priča, koja nas zamara, ali nas ne smije obeshrabriti da nastavimo našu borbu protiv mentalnog i psihičkog Genocida, koji je trenutno na djelu.
Nisu Bošnjaci/Bosanci svjesni šta im se događa! Jer, da jesu svjesni, onda bi pozvali Viskog predstavnika Valentina Incka i upoznali ga sa onim što je uradio Visoki predstavnik Pedi Ešdauna (Paddy Ashdown), koji se nije bojao ni Rusije ni Beograda, već je radio po bonskim ovlaštenjima i savjesti odgovornog čovjeka.
http://saff.ba/ohr-danas-dozvoljava-negiranje-genocida-pro…/

Valentin Incko ne samo da je kukavica, već je i izdajnik i svjesni saboter međunarodnog prava, prava koje se negacijom srpskog genocida u Srebrenici ismijava, obesmišljava i obespredmećuje. Valentin Incko mora biti svjestan svoje moralne, ljudske i političke odgovrnosti za to. Ukoliko V. Incko kao predstavnik međunarodne zajednice sa ovlaštenjima ne zaustavi nastavak negiranja genocida u Srebrenici i naslijeđa haških sudova i ne ukine samoproglašene komisije, onda trebamo smatrati da je upravo V. Incko osoba koja pristaje da se u Austriji formiraju komisije od pokrajinskih vlada koje bi negirale Holokaust.

Stoga, ovo je važna poruka za Valentina Incka: Vaša kabinetska hladna saopćenja ništa ne znače bosanskim žrtvama genocida. Naprotiv, to ih jako vrijeđa.
Prema tome, nemojte više govoriti da Bosna nema zakona o negiranju Holokausta i genocida, a da Austrija to ima. Valjda vam je jasno da Bosna to nema upravo zbog ovih koji formiraju lažne komisije revizije genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, genocida kojeg su međunarodni sudovi utvrdili i pravosnažno presudili.

Vi ste, kao ovlašteni činbenik bonskih ovlaštenja, upravo taj zakon u Bosni. Zbog toga, gospdine Incko: Izvolite, Bujrun, Welcomen, Welcome, Ahlen wa Sehlen – primjenite bonske ovlasti i ukinite lažne komisje, zabranite negaciju Holokousta i genocida u Bosni, inače bit ćete upamčeni kao negatori Genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

(SAFF.ba)