Home Novosti BiH Kako će Dodik reagovati na ovo: Željko Komšić o NATO-u

Kako će Dodik reagovati na ovo: Željko Komšić o NATO-u

Strateške odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine predstavljaju jedini kredibilan i obavezujući dokument na osnovu kojih se može dalje postupati u procesu NATO integracija

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić pozdravio je ocjenu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga o potrebi aktivacije Akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u.

Komšić je saglasan sa Stoltenbergom u pogledu prihvatanja ponude koja je od strane NATO-a upućena Bosni i Hercegovini.

Član Predsjedništva BiH ujedno poziva sve domaće političke aktere da ulože dodatne napore kako bi došlo do aktivacije MAP-a.

Član Predsjedništva BiH podsjetio je na Strategiju vanjske politike BiH koja je u martu tekuće godine usvojena od strane Predsjedništva BiH, a u čijim osnovama je istaknuto da nastavak provođenja aktivnosti u odnosu na NATO ostaje prioritet institucija Bosne i Hercegovine, te da će prioritetne aktivnosti biti prvenstveno usmjerene ka aktivaciji i provođenju MAP-a.

U tome smislu, strateške odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine predstavljaju jedini kredibilan i obavezujući dokument na osnovu kojih se može dalje postupati u procesu NATO integracija”, piše u saopštenju člana Predsjedništva BiH.