Home Novosti BiH NEČUVENO: Asocijacija “Stvaraoci Republike Srpske” objavila Proglas narodu i građanima -“RS ima...

NEČUVENO: Asocijacija “Stvaraoci Republike Srpske” objavila Proglas narodu i građanima -“RS ima sve elemente jedne savremene mlade evropske države…”

Nastavlja se takmičenje zaštitnika lika i djela Milorada Dodika u nastojanju da se sudski proces protiv Dodika prikaže kao udar na Republiku Srpsku.

Asocijacija “Stvaraoci Republike Srpske objavila je Proglas narodu i građanima Republike Srpske. Proglas prenosimo u cijelosti:

1. Asocijacija stvaralaca Republike Srpske pruža iskrenu i punu podršku sadašnjem rukovodstvu Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike u nastojanju da se odupru pritiscima zapadnih moćnika i sačuvaju temeljne vrijednosti i dostignuća Republike Srpske u posljednjih 30 godina. Stvaraoci pozivaju sve istinske patriote da čvrsto stanu iza svojih lidera i zajedno formiraju front odbrane Srpske za koju su živote položili njeni najbolji sinovi i kćeri, plativši tako najvišu cijenu za slobodnu, demokratsku Republiku Srpsku.

2. Stvaraoci ističu da je sudbinski potrebno vratiti se jedinstvu i svesrpskoj sabornosti, baš kao i u vrijeme kada je osnivana Srpska. Ona je upravo zahvaljujući srpskom jedinstvu predstavljala, (i prije nego što je izbio tragični sukob) istorijski odgovor na pokušaje ponižavanja i marginalizovanja srpskog naroda u tadašnjoj BiH.

Od početka je građena kao moderna evropska država sa svim demokratskim institucijama, i u ratu koji nam je nametnut uspjeli smo je uz velike žrtve sačuvati i izboriti se za njenu ravnopravnost u okviru dejtonskog Ustava BiH.

3. Od Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas inostrani zapadni moćnici uz pomoć unitarističkih snaga iz BiH, ohrabreni ponekad i našom neodlučnošću i nesnalaženjem, pokušavaju da razvlaste Republiku Srpsku, tako što joj u kontinuitetu oduzimaju nadležnosti koje su joj pripale ovim Sporazumom. To su činili i čine nasilničkim i nelegalnim akcijama brojnih visokih predstavnika tzv. međunarodne zajednice koji djeluju u stilu kolonijalnih upravnika kršeći elementarne demokratske i građanske norme. Koristeći sada već nelegitimni Ustavni sud donose brojne odluke na štetu Republike Srpske i njenih građana pored ostalog oduzimajući im pravo na imovinu, povratak oduzetih nadležnosti i dr.

4. Rukovodstvo Republike Srpske uz punu podršku svih demokratskih organa i institucija, a prije svega i iznad svega Narodne skupštine kao izraza najviše slobodne izborne volje građana, beskompromisno je pružilo otpor takvoj nakaradnoj praksi koja je nezamisliva za zemlju koja hoće da se integriše u Evropu.

Kao odgovor na dalje nepristajanje na politiku diskriminacije prema Republici Srpskoj uslijedilo je kao i prije 20 godina kažnjavanje ovaj put najodgovornijih rukovodilaca u Republici Srpskoj sankcijama od strane zemlje koja samu sebe smatra Pijemontom demokratije i slobode mišljenja i govora.

Kulminaciju takve antidemokratske politike predstavlja podizanje sramnih optužnica protiv predsjednika Republike Srpske g. Milorada Dodika i v.d. direktora “Službenog glasnika“ Republike Srpske g. Miloša Lukića, a koje su bez ikakvog legalnog i legitimnog uporišta.

Stvaraoci Srpske poručuju da je ovo kratkovida politika kojom neće uspjeti da ukrote slobodarski duh i otpor Srba u BiH, naprotiv, samo će nas sve ojačati u uvjerenju da ispravno postupamo kada štitimo Ustav BiH i Ustav Republike Srpske, ne ugrožavajući time prava građana u drugom entitetu BiH.

Zato i ovom prilikom konstatujemo da je rukovodstvo naše zemlje na pravoj strani istorije i da je ova borba pravedna.

5. U ovim teškim vremenima moramo se istinski objediniti i okrenuti sebi i svojim interesima. Moramo jačati ekonomsku moć Republike Srpske, čuvati i na pravi način štititi materijalne i ljudske resurse koje imamo, a koji nisu mali i koji će nam kroz pravilno raspolaganje omogućiti da ova zemlja ostane održiva. Moramo se okrenuti našoj mladosti, među kojima su mnogi potomci onih koji su stvarali i odbranili Republiku Srpsku, još više je mobilisati i uvjeriti da je ova zemlja dobra budućnost i za njih i za njihove porodice. Neophodno je jačati socijalnu pravdu i osnažiti borbu protiv korupcije i kriminala u svakom segmentu društva.

6. Bratske, ali i ekonomske, kulturne i brojne druge veze sa maticom Srbijom potrebno je dalje jačati. Niko nam nije bliži i draži od Srbije i ona će sigurno i u buduće biti uz nas u svakom pogledu. Nemojmo zanemariti našu dijasporu i omogućimo joj da bude još čvršće vezana za Srpsku. Nastavimo na međunarodnom planu razvijati i učvršćivati veze i saradnju sa svim evropskim i panevropskim zemljama koje razumiju našu situaciju, posebno sa Mađarskom, Rusijom, Kinom, ali i drugima. Јer vrlo brzo će se promijeniti globalna geopolitička slika svijeta i mi ne smijemo ostati u predvorju tih važnih događaja koji slijede.

7. Republika Srpska, iako entitet u BiH ima sve elemente jedne savremene mlade evropske države. Učinimo sve da je odbranimo i učinimo je još boljim mjestom za život našeg naroda, ali i svih građana koji u njoj žive, navodi se u takozvanom proglasu.

Nastavlja se takmičenje zaštitnika lika i djela Milorada Dodika u nastojanju da se sudski proces protiv Dodika prikaže kao udar na Republiku Srpsku.