Home Novosti BiH OBJAVLJEN I NJEGOV TEKST: Pročitajte šta piše u sporazumu koji su danas...

OBJAVLJEN I NJEGOV TEKST: Pročitajte šta piše u sporazumu koji su danas potpisali Dragan Čović i Nermin Nikšić…

Nakon potpisivanja sporazuma, pomenute stranke će krenuti u formiranje vlasti na federalnom, a zatim vjerovatno i na državnom nivou.

U zgradi Parlamentar Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je potpisan koalicioni sporazum između HDZ-a i stranaka okupljenih oko takozvane “Osmorke” koju čine SDP, NiP, NS, SBiH, BHI-FK, PDA, NES i ZnG.

Sporazum Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za razdoblje 2022. – 2026. godine” potpisali su Dragan Čović ispred HDZ-a i Nermin Nikšić (čelnik SDP-a), u ime ‘Osmorke’.

Nakon potpisivanja sporazuma, pomenute stranke će krenuti u formiranje vlasti na federalnom, a zatim vjerovatno i na državnom nivou.

Objavljen je i tekst potpisanog sporazuma, a portal Radiosarajevo.ba ga objavljuje u cijelosti:

“SMJERNICE, NAČELA I CILJEVE U IZVRŠNOJ I ZAKONODAVNOJ VLASTI ZA PERIOD 2022. – 2026. GODINE

1. EUROATLANTSKE INTEGRACIJE

Postizanje dogovora o zajedničkim vanjskopolitičkim stavovima Bosne i Hercegovine usaglašavanjem i usvajanjem vanjskopolitičke strategije je od presudnog značaja, uz poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i drugih akata kojima se određuje vanjska politika Bosne i Hercegovine te usvajanje novih zakona u ovim oblastima, uz uvažavanje svih činitelja političkog poretka.

• Poduzimanje svih unutarpolitičkih i vanjskopolitičkih napora za žurno postizanje
kandidatskog statusa te ubrzanje procesa integracije prema punopravnom članstvu.
Saradnja sa svim institucijama Europske unije u korist europskog puta Bosne i
Hercegovine i odlučne implementacije europskih standarda;

• Žurno provođenje svih mjera, preporuka i uslova za stjecanje statusa kandidata i
pristupanje Europskoj uniji;

• Žurno provesti, a najkasnije u roku šest (6) mjeseci od uspostave vlasti na svim
razinama, ograničene promjene Ustava Bosne i Hercegovine i usvojiti izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine sukladno odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i presudama Europskog suda za ljudska prava. Ova mjera uključuje reformu koja će zaštititi kolektivna prava i individualna prava sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sukladno presudama Europskog suda za ljudska prava (Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i domovi naroda);

• Usvajanje strategija i zakona u cilju uspostavljanja efikasnije, sustavnije, regulirane oblasti vanjskih poslova, prilagođene standardima Europske unije te potrebama državljana Bosne i Hercegovine, posebice u domenu diplomatsko-konzularnog djelovanja, sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine;

• Poštovanje preuzetih obveza i nastavak daljnjih aktivnosti u implementaciji programa

reformi i suradnje s NATO savezom i njegovim članicama;

• Modernizacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sukladno međunarodnim obavezama i potrebama države Bosne i Hercegovine;

• Provedba svih elemenata Akcijskog programa za članstvo u NATO-u (MAP) i blagovremeno usvajanje i provođenje godišnjih programa reformi;

• Provedba odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi s knjiženjem vojne imovine.

2. POLITIČKA STABILNOST I VLADAVINA PRAVA

Politička stabilnost i vladavina prava su temeljni preduslovi za potpunu demokratizaciju društva, privlačenje inozemnih investicija, zaustavljanje iseljavanja stanovništva iz Bosne i Hercegovine i dostizanje željenog ekonomskog standarda življenja.

• Reorganiziranje pravosudnih institucija, uz usvajanje nužnih reformskih zakona sukladno preporukama Europske unije te nastavak usklađivanja s europskom pravnom stečevinom s ciljem povećanja pravne sigurnosti svih stanovnika Bosne i Hercegovine;

• Provođenje reformi koje će osigurati nultu stopu tolerancije prema svim oblicima
kriminala i korupcije;

• Reforma sigurnosno-obavještajnog sistema koji će biti u funkciji zaštite, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i svih njezinih stanovnika;

• Modernizacija, depolitizacija i kadrovsko i materijalno unaprjeđenje rada sigurnosnih, obavještajnih i policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, sukladno važećim ustavima u Bosni i Hercegovini;

• Unapređenje efikasnosti rada tužiteljstva, agencija i ostalih institucija u oblasti pravosuđa i sigurnosti sukladno ustavnim nadležnostima;

• Jačanje efikasnosti institucija nadležnih za zaštitu i promociju ljudskih prava;

• Provođenje svih odluka pravosudnih institucija na svim razinama Bosne i Hercegovine, ustavnih sudova i Europskoga suda za ljudska prava, s ciljem pune zaštite svih individualnih i kolektivnih prava;

• Digitalna transformacija javne uprave;

• Zaštita integriteta i unapređenje izbornog procesa;

• Temeljna reforma javne uprave s ciljem povećanja efikasnosti i profesionalnosti;

• Rješavanje pitanja državne imovine sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine.

3. SOCIJALNA PRAVDA I EKONOMIJA

Reforme u oblasti socijalne politike i ekonomije su ključne za nužno poboljšanje kvalitete života stanovništva Bosne i Hercegovine i najvažniji su programski segment u smislu konkretnog, mjerljivog napretka koji trebaju prepoznati i osjetiti svi ljudi u Bosni i
Hercegovini.

• Usvajanje budžeta na svim nivoima za sljedeću fiskalnu godinu do kraja tekuće
godine;

• Obuhvatna reforma u oblasti fiskalne politike;

• Smanjenje poreznog opterećenja rada, kao i uvođenje poreznih olakšica s ciljem
kreiranja novih radnih mjesta i unaprjeđenja uvjeta rada;

• Povećanje penzija i plaća, a posebice minimalne mirovine i plaće;

• Provođenje demografskih i populacijskih politika s ciljem poboljšanja demografskog stanja u Bosni i Hercegovini;

• Povećanje učinkovitosti mehanizma naplate duga sukladno standardima Europske
unije;

• Ubrzanje razvoja infrastrukture:

– prometna infrastruktura (dovršetak Koridora Vc, izgradnja mreže brzih cesta,
unaprjeđenje željezničkog prometa i daljnji razvoj infrastrukture u oblasti zračnog
prometa i uvezanosti);

– energetska infrastruktura (povećanje energetske neovisnosti poticanjem projekata
energetske opskrbe iz obnovljivih izvora, izgradnjom toplovoda i plinovoda ondje
gdje postoji infrastrukturna osnova za ove projekte, reformom elektroprivrednih
poduzeća u vlasništvu Federacije BiH te nastavkom realizacije ključnih energetskih
projekata);

• Implementacija okolišnih politika i razvoj turizma;

• Implementacija obuhvatnih, odgovornih i ubrzanih agrarnih politika;

• Reforma i integriran pristup po pitanju osiguranja sistemske potpore bo*ačkim kategorijama, civ*lnim žrt*ama r*ta te povratnicima, izbjeglicama i ž*tvama nas*lja;

• Razvoj i reforme zdravstvenih politika koje će modernizirati i podići kvalitetu
zdravstvenih usluga sukladno ustavnim nadležnostima;

• Modernizacija i povećanje kvalitete i standarda obrazovanja, povećanje izdvajanja za znanstvenu djelatnost, sustavno stručno planiranje prilagođeno tržištu rada sukladno
ustavnim nadležnostima;

• Sveobuhvatnija potpora kulturnoj, sportskoj i turističkoj djelatnosti;

• Reforma cjelokupnoga javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Ustavu.

Stranke potpisnice su uauglašene da će programske mjere zasnovane na smjernicama, načelima i ciljevima iz ovog dokumenta biti detaljno razrađene u razdoblju koje će prethoditi formiranju izvršne vlasti sukladno ustavnim nadležnostima.

Ovaj dokument Smjernice, načela i ciljevi djelovanja u izvršnoj, zakonodavnoj vlasti za razdoblje 2022. – 2026.“ sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih po dva (2) primjerka na hrvatskom, dva (2) primjerka na bosanskom i dva (2) primjerka na srpskom jeziku.”