Home Novosti BiH Od danas: Ako radnik ima 22 radna dana mjesečno, evo koliko iznosi...

Od danas: Ako radnik ima 22 radna dana mjesečno, evo koliko iznosi topli obrok

Naknada za topli obrok, radnicima kojima se isplaćuje u novcu, za svaki radni dan, od danas iznosiće 10,04 KM u netu, odnosno 16,46 KM u brutu. Ovo je najmanji iznos naknade toplog obroka.

Kolektivnim ugovorom, Sindikat i poslodavac mogu utvrditi i veći iznos naknade za topli obrok.

S tim u vezi, ukoliko radnik u toku mjeseca ima 22 radna dana, topli obrok mu iznosi 220,88 KM u netu (22 * 10,04 KM), ako kod poslodavca nije organizovana ishrana – pripremanje toplog obroka ili isporuka toplog obroka putem lica registrovanog za usluge keteringa. A ukoliko je ishrana organizovana putem keteringa ili se topli obrok priprema u vlastitim restoranima kod poslodavca, vrijednost toplog obroka mora biti u neto iznosu od 9,56 KM.

Zakonska obaveza svih poslodavaca u realnom sektoru u Republici Srpskoj je da isplaćuju naknadu troškova toplog obroka, ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana.

Podsjećamo da je visina naknade za topli obrok utvrđena Odlukom Vlade Republike Srpske o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku (,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj: 53/16, 12/22 i 39/22) i iznosi 0,85 % prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan, a u slučaju obavljanja prekovremenog rada, dužeg od tri časa dnevno, radnik ima pravo na još jedan dodatni topli obrok.

Prema obavještenju Republičkog zavoda za statistiku od 22.1.2024. godine, prosječna bruto plata za 2023. godinu je iznosila 1937 KM.