Home Novosti BiH On je silovao i ubijao po Srebrenici a dobio je nevjerovatno blagu...

On je silovao i ubijao po Srebrenici a dobio je nevjerovatno blagu kaznu

Cvetkoviću potvrđena kazna od 12 godina za zločine u Srebrenici i Bratuncu

Presudom je utvrđeno da je Cvetković silovao maloljetnu E. K., kao i R. D., koja je u vrijeme zločina imala nepunih 20 godina

Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo je presudu kojom je Saša Cvetković osuđen na 12 godina zatvora zbog učešća u ubistvima u Sasama kod Srebrenice i silovanju u Bratuncu 1992. godine.

Cvetković je proglašen krivim za učešće u ubistvima Alage i Mejre Halilović, civila romske nacionalnosti, u mjestu Kolonija kod Srebrenice, kao i za silovanje dvije osobe počinjeno u junu 1992. u Bratuncu.

Presudom je utvrđeno da je Cvetković silovao maloljetnu E. K., kao i R. D., koja je u vrijeme zločina imala nepunih 20 godina.

Apelaciono vijeće je potvrdilo presudu iz marta 2019., kojom je Cvetkoviću za ove zločine izrečena zatvorska kazna u trajanju od 12 godina.

Presudom je djelimično usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene E. K. te je optuženom naloženo da joj isplati 15.000 KM zbog pretrpljene boli. Druga oštećena R. D. se presudom upućuje na parnicu jer se nije izjasnila o visini naknade.

Suđenje Cvetkoviću počelo je u julu 2017. godine. Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.