Home Novosti BiH OŠTRO PISMO SCHMIDTU IZ AUSTRALIJE: “Jeste li formalno proglasili Aneks 7 okončanim...

OŠTRO PISMO SCHMIDTU IZ AUSTRALIJE: “Jeste li formalno proglasili Aneks 7 okončanim i time…”

(…) prihvatili rezultate etničkog čišćenja.

Koorodinacija bosanskih udruženja u Australiji sa velikom zabrinutošću je primila vijest o nametanju amandmana na Ustav bh. entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, kao i izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Tim povodom uputili su pismo Christianu Schmidtu, visokom predstavniku u BiH.

“Iako je vaša navodna namjera bila deblokiranje uspostave vlasti nakon izbora, nismo uvjereni da ste postigli takav legitiman cilj. Kao jedno od brojnih udruženja bh. dijaspore, sa posebnom zabrinutošću smo pročitali vašu odluku o nametanju popisa iz 2013. godine, za izračun broja delegata u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, koji dolaze iz 10 kantona. Vjerujemo i nadamo se da ste upoznati sa sadržajem Aneksa 7, Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovine, kojim se garantira nesmetan povratak svih raseljenih i prognanih lica u njihove prijeratne domove, kao i nesmetano ostvarivanje prava vlasništva nad imovinom tih istih raseljenih lica. Isto tako, vjerujemo i nadamo se da ste bili upoznati sa odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, član II/5, kao i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koji govore o činjeničnom stanju prije 1991. godine, koje se koristi do konačne implementacije Aneksa 7.

Iz tih razloga, tražimo od vas odgovore na ova dva pitanja:

1. Da li ste svojim nametanjem amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, formalno proglasili Aneks 7 okončanim i time prihvatili rezultate etničkog čišćenja u okviru novog činjeničnog stanja?

2. Ako niste formalno proglasili Aneks 7 okončanim, da li ste svjesni novog činjeničnog stanja kroz vaše nametanje popisa iz 2013. godine, kojim se zapravo formalno legalizirali rezultate etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini koji su provođeni u okviru presuđenih udruženih zločinačkih poduhvata?

3. Od vas ne očekujemo i ne tražimo diplomatski nedefinirane odgovore, već veoma jasan odgovor na dva pitanja koja vam postavljamo i na osnovu kojih ćemo donijeti odluku i našim daljim koracima”, navodi se u pismu kojeg poptisuje Safet Alispahić, predsjednik Koorodinacije bosanskih udruženja u Australiji.

(NAP)