Home Novosti BiH Ovo su detalji o jednokratnoj pomoći: Za tri od četiri kategorije po...

Ovo su detalji o jednokratnoj pomoći: Za tri od četiri kategorije po 579 KM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj, sjednici donijela Odluku o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći energetski siromašnim domaćinstvima i raspoređivanju sredstava jedinicama lokalne samouprave.

Sve s pozicije Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Evropske unije BiH s ciljem ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize utvrđenog Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

U Odluci je navedeno da je konačni ukupan broj kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava na području Federacije BiH 154.779, od kojih je 5.652 domaćinstva u Kategoriji 1. U njima žive materijalno neosigurana i za rad nesposobna odrasla lica, koja nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobna su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u decembru 2022. isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Kategorija 2 broji 31.394 domaćinstva u kojima žive djeca koja su zaključno s 31.5.2023. godine ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH.

U Kategoriji 3 su 116.933 domaćinstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na penziju po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zagarantirane penzije za decembar 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i to pod uslovom da nisu korisnici srazmjerne penzije sa inostranstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva tokom prošle godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.

Kategorija 4 broji 800 domaćinstava u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plate u FBiH u 2022. godini.

U Odluci je, između ostalog, navedeno da visina jednokratne novčane pomoći po jednom kvalifikovanom energetski siromašnom domaćinstvu iz kategorija 1, 2 i 4 iznosi 579,76 KM dok za domaćinstvo iz Kategorije 3 visina jednokratne novčane pomoći iznosi 364,25 KM.

Transfer odobrenih sredstava izvršit će se na račune jedinica lokalne samouprave o kojima su iste bile dužne dostaviti podatke u skladu sa Uputstvom o realiziranju Programa utroška ovih sredstava, koji je sastavni dio sporazuma o saradnji na realiziranju Programa mjera podrške energetski siromašnim domaćinstvima, potpisanog između jedinica lokalne samouprave i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Jedinice lokalne samouprave, u roku ne dužem od deset dana, izvršit će pojedinačne isplate jednokratne novčane pomoći na bankovne račune kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava u visini koja je utvrđena ovom odlukom za svaku pojedinu kategoriju navedenih domaćinstava i prema listi kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava za područje mjesne nadležnosti svake pojedine jedinice lokalne samouprave.

U skladu sa Uputstvom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike jedinice lokalne samouprave će, nakon realizovanih uplata na račune kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava, sačiniti i dostaviti izvještaje o izvršenim isplatama na, za tu namjenu, posebno predviđenim obrascima u roku od najkasnije 30 dana od dana izvršene isplate.

Za sve eventualne uplate koje se ne budu mogle realizovati, jedinice lokalne samouprave će izvršiti povrat neuplaćenih sredstava prema uputstvu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Za realizovanje ove odluke u dijelu koji se odnosi na transfer odobrenih sredstava prema jedinicama lokalne samouprave zadužena su federalna ministarstva rada i socijalne politike i finansija.

Svako u okviru svojih nadležnosti, dok su za realizovanje u dijelu koji se odnosi na pojedinačne isplate jednokratne novčane pomoći na bankovne račune kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava, kao i na izvještavanje o izvršenim isplatama zadužene jedinice lokalne samouprave, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Konačnu listu možete pogledati OVDJE!