Home Novosti BiH PITANJE STATUSA: Dodik guši Razvojnu banku FBiH, iz banke poručuju da poštuju...

PITANJE STATUSA: Dodik guši Razvojnu banku FBiH, iz banke poručuju da poštuju Ustav FBiH; Otkako su Dragan Kulina i Radomir Božić…

(…) imenovani u UO CBBiH, a predloženi od strane Milorada Dodika, povlači se pitanje statusa Razvojne banke.

Priču o tome kako pojedini članovi SNSD-a u Centralnoj banci BiH žele da izbace Razvojnu banku FBiH iz sistema izdvajanja obavezne rezerve u kojem je od 2008. godine, potvrđena je za NAP i iz Razvojne banke FBiH.

U odgovoru za ovu agenciju iz Razvojne banke FBiH potvrdili su da su svoj stav po ovom pitanju uputili i Centralnoj banci BiH.

“U skladu sa Ustavom Federacije BiH izvršavajući svoje izvorne nadležnosti, Parlament Federacije je donio Zakon o Razvojnoj banci FBiH (Službene novine FBiH, broj: 37/08).

Članom 1, stav 2. predmetnog Zakona, propisano je Banka je Razvojna izvozna banka Federacije Bosne i Hercegovine”.

Odredbama predmetog Zakona, u dijelu definisanja djelatnosti Banke, Razvojnoj banci Federacije je propisano i primanje novčanih depozita i obavljanje platnog prometa. Tako je članom 5, stav 1. tačka 3. propisano da Banka ‘prima novčane depozite namijenjene za finansiranje razvojnih projekata, kao i za osiguranje povrata kredita’ a tačkom 14. je propisano da Banka obavlja platni promet za korisnike usluga Banke“, istakli su iz Razvojne banke FBiH.

Zahtjev pojedinih članova UO CBBiH suštinski znači pretvaranje Razvojne banke FBiH u fond, na isti način kako je u RS-u organizirana IRB koja radi preko komercijalnih banaka.

To dalje znači da bi Razvojna banka izgubila svoj SWIFT kod, ne bi mogla plasirati povoljne kreditne linije direktno korisnicima (prije svih malim i srednjim preduzećima), a ako bi to išlo preko komercijalnih banaka značajno bi utjecalo na korisnike.

Ujedno dovelo bi se u pitanje kompletno poslovanje Razvojne banke koje je nepromijenjeno od 2008. godine.

No, Članom 6. definisano je da novčane depozite čine:

– novčana sredstva koja se budžetom Federacije osiguravaju u “Posebnom dijelu Budžeta – plan razvojnih programa”, koji se prema programima resornih ministarstava finansiraju iz budžeta;

– novčana sredstva koja se budžetom osiguravaju za sve druge razvojne svrhe;

– novčana sredstva inozemnih i domaćih potpora (krediti i grantovi) namijenjena za finansiranje razvojnih projekata koja se planiraju budžetom i

– novčana sredstva korisnika kreditnih sredstava Banke radi upravljanja kreditnim i drugim rizicima.

“Razvojna banka FBiH radi i posluje u skladu sa Zakonom o Razvojnoj banci FBiH i Zakonom o bankama, kao i u skladu sa dozvolama izdatim od strane njenog regulatora”, odnosno Agencije za bankarstvo FBiH.

Vlada FBiH je utvrdila Nacrt novog Zakona 0 Razvojnoj banci FBiH koji je rađen u skladu sa Strateškom izjavom o Razvojnoj banci FBiH, au saradnji sa timom Svjetske banke. U članu 7. pomenutog Zakona, koji definiše djelatnosti Banke, također, je predviđeno da će Banka obavljati usluge platnog prom eta za svoje klijente“, navode iz Razvojne banke.

Kako otkrivaju izvori NAP-a iz CBBiH razlog tome krije se u namjeri predstavnika iz RS-a da ospore finansiranje poljoprivredne proizvodnje u FBiH, investicijskih projekata i svih koji koriste povoljne kreditne i garantne linije Razvojne banke FBiH.

Pitanje statusa Razvojne banke povlači se otkako su u Upravni odbor CBBiH imenovani Dragan Kulina i Radomir Božić, a predloženi od strane Milorada Dodika.

(SB)