Home Archive Pogledajte kako je Bakir Izetbegović brutalno ponizio bahatog Dragana Čovića

Pogledajte kako je Bakir Izetbegović brutalno ponizio bahatog Dragana Čovića

Kad se sve sabere (u tri kantona 20 i u još dva kantona 21,5 miliona), HDZ će preko svojih kantonalnih vlada imati na raspolaganju 41,5 miliona KM.Dogovor o zaduženju kod MMF-a je postignut. Bosna i Hercegovina će dobiti 330 miliona eura, odnosno (kada se pretvori) 646 miliona KM kredita od ove međunarodne finansijske institucije.

Kako će ta sredstva biti interno raspoređena?

Po dogovoru Federacija će dobiti 62%, a entitet RS 38% novca. To znači da će Federacija dobiti 400,5 miliona, a entitet RS 245,5 miliona.

Federacija ima 62% stanovnika, a entitet RS 34%, a Brčko Distrikt 2,3%. To znači da je FBiH dobila novca koliko i učestvuje u stanovništvu BiH, dok je RS dobio nešto više preko leđa Brčko Distrikta.

Kako je kazao predsjednik SDA Bakir Izetbegović Federacija će od svog dijela preusmjeriti 50% kantonima, koji obavljaju dio nadležnosti značajnih za vrijeme krize (zdravstvo, policija, biroi rada).

Izetbegović je precizirao i da će se novac dijeliti kantonima, proporcionalno, po broju stanovnika iz popisa 2013. godine.

To znači da će 200 miliona Vlada FBiH zadržati na svom računu, a 200 miliona će usmjeriti prema kantonima.

Šta to znači za HDZ, čiji se predsjednik Dragan Čović pohvalio danas da će kantoni dobiti 50% novca?

HDZ drži apsolutnu vlast u tri kantona (Kanton 10, Zapadnohercegovački kanton i Posavski kanton). Po popisu iz 2013. ova tri kantona imala su zajedno 222.478 stanovnika što je 10% od ukupnog broja stanovnika Federacije.

To znači da će u ova tri kantona ići 20 miliona maraka od kredita MMF-a.

U Hercegovačko-neretvanskom i Srednjobosanskom kantonu HDZ dijeli vlast po pola sa SDA.

HNK ima 222.007 stanovnika što je 10% stanovništva Federacije, te će ovaj kanton dobiti 20 miliona maraka. Uz spomenuta tri kantona, to je ukupno 40 miliona za HDZ-ove kantonalne vlade.

SBK ima 254.686 stanovnika što je 11,4% stanovništva Federacije, te će ovaj kanton dobiti 22,8 miliona.

Uz prethodno spomenuta četiri kantona, to je ukupno 62,8 miliona, odnosno 9,7%, dakle za sve kantone u kojima HDZ učestvuje u vlasti.

Međutim, ako imamo u vidu da u HNK i SBK stranka Dragana Čovića dijeli otprilike po pola vlast sa SDA, to znači će moći kontrolisati samo pola sredstava. I to oko 10 miliona u HNK i oko 11,5 miliona u SBK. To je ukupno 21,5 miliona.

Kad se sve sabere (u tri kantona 20 i u još dva kantona 21,5 miliona), HDZ će preko svojih kantonalnih vlada imati na raspolaganju 41,5 miliona KM.

Od 646 miliona maraka, HDZ-u će dakle «u ruke» ići 41,5 miliona MMF-ovog novca, što je 6% od ukupnog aranžmana.

Vladi Federacije BiH i ostalim kantonima (Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom i Bosanskopodrinjskom) će ići 340 miliona, a Vladi entiteta RS 245,5 miliona maraka.

Nakon što je u današnjim pregovorima dobio 6% novca na ruke HDZ-a, Dragan Čović je potrčao se pohvaliti kako će svim kantonima ići 50%, čime je pokušao prikriti svoj težak pregovarački poraz.

(SB/Vijesti.ba)