Home Novosti BiH Pogledajte ko je kako glasao od poslanika za novi saziv Vijeća ministara

Pogledajte ko je kako glasao od poslanika za novi saziv Vijeća ministara

‘Za‘ bila 23 poslanika

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio je danas novi saziv Vijeća ministara BiH.

‘Za‘ su bila 23 poslanika i to:

Zoran Tegeltija, Ljubica Miljanović, Sanja Vulić, Miroslav Vujičić, Obren Petrović, Predrag Kožul, Darijana Filipović, Slavko Matić, Čedomir Stojanović, Milan Petković, Albin Muslić, Jasmin Imamović, Saša Magazinović, Rejhana Dervišević, Zukman Helez, Mia Karamehić Abazović, Nihad Omerović, Predrag Kojović, Sabina Čudić, Aida Baručija, Marinko Čavara, Nebojša Radmanović i Denis Zvizdić.

Protiv su bili:

Šemsudin Mehmedović, Denijal Tulumović, Nermin Mandra, Midhat Čaušević, Edin Ramić, Amor Mašović, Šemsudin Dedić, Safet Kešo, Šerif Spago, Mladen Bosić, Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Vlatko Glavaš, Milan Dunović, Zlatan Begić, Nenad Grković, Jasmin Emrić i Zlatko Miletić.
‘Za‘ bila 23 poslanika

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio je danas novi saziv Vijeća ministara BiH.

‘Za‘ su bila 23 poslanika i to:

Zoran Tegeltija, Ljubica Miljanović, Sanja Vulić, Miroslav Vujičić, Obren Petrović, Predrag Kožul, Darijana Filipović, Slavko Matić, Čedomir Stojanović, Milan Petković, Albin Muslić, Jasmin Imamović, Saša Magazinović, Rejhana Dervišević, Zukman Helez, Mia Karamehić Abazović, Nihad Omerović, Predrag Kojović, Sabina Čudić, Aida Baručija, Marinko Čavara, Nebojša Radmanović i Denis Zvizdić.

Protiv su bili:

Šemsudin Mehmedović, Denijal Tulumović, Nermin Mandra, Midhat Čaušević, Edin Ramić, Amor Mašović, Šemsudin Dedić, Safet Kešo, Šerif Spago, Mladen Bosić, Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Vlatko Glavaš, Milan Dunović, Zlatan Begić, Nenad Grković, Jasmin Emrić i Zlatko Miletić.

Zoran Tegeltija (SNSD) ministar finansija i trezora, Elmedin Konaković (NiP) ministar vanjskih poslova, Zukan Helez (SDPBiH) ministar odbrane, Nened Nešić (DNS) ministar sigurnosti, Staša Košarac (SNSD) ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Edin Forto (Naša stranka) ministar prometa i komunikacija, Davor Bunoza (HDZ BiH) ministar pravde, Dubravka Bošnjak (HDZ BiH) ministrica civilnih poslova i Sevlid Hurtić ministar za ljudska prava i izbjeglice.

Zamjenici ministara će biti:

Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova, Muhamed Hasanović, zamjenik ministra finansija i trezora, Ljiljana Lovrić, zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Elvir Mahmuzić, zamjenik ministra pravde, Ognjen Janjić zamjenik, ministra komunikacija i prometa, Marijana Mojić, zamjenica ministra civilnih poslova, Ivica Bošnjak zamjenik ministra sigurnosti, Aleksandar Goganović i Slaven Galić zamjenici ministra odbrane i Duška Jurišić zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH.