Home Novosti BiH PONOVO BURNO U BANJOJ LUCI: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, po hitnom...

PONOVO BURNO U BANJOJ LUCI: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, po hitnom postupku…

Pred poslanicima bi se, između ostalog, trebao naći i Nacrt zakona o imunitetu Republike Srpske, kao i Nacrt zakona o referendumu i građanskoj inicijativi.

Narodna skupština Republike Srpske bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da, po hitnom postupku, razmatra Prijedlog Budžeta RS za 2024. godinu kao i Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta RS za 2024. godinu.

Vlada RS je početkom decembra utvrdila Prijedlog budžeta RS za 2024. godinu čiji ukupni okvir iznosi 5.735.000.000 KM, što je za 212 miliona KM ili četiri posto više od okvira rebalansa Budžeta RS za 2023. godinu.

Poreski prihodi u Prijedlogu budžeta za 2024. godinu iznose 4,2 milijarde i veći su za 10 posto u odnosu na ovogodišnji Rebalans, dok su neporeski prihodi veći za 16 posto u odnosu na rebalans.

NSRS bi po hitnom postupku trebala razmatrati i Prijedlog Programa ekonomskih reformi RS za period 2024 ‐ 2026. godina.

Prema tom dokumentu koji je ranije utvrdila entitetska vlada, u predstojećem periodu bit će nastavljene inicijative i višegodišnji reformski procesi definirani kroz reformske stubove čija je realizacija započeta u prethodnom periodu, a odnose se na ekonomski rast, digitalizaciju, reformu javnih preduzeća, zdravstvenu i socijalnu politiku i demografsku obnovu RS.

U naredne dvije godine, predložena je realizacija sedam strukturnih reformi koje su podijeljene u tri uže oblasti: konkurentnost, održivost i otpornost i ljudski kapital i socijalne politike.

Pred poslanicima bi se, između ostalog, trebao naći i Nacrt zakona o imunitetu Republike Srpske, kao i Nacrt zakona o referendumu i građanskoj inicijativi.