Home Novosti BiH Profesor-penzioner sebi otvorio odsjek

Profesor-penzioner sebi otvorio odsjek

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli zaobišao je Naučno-nastavno vijeće i angažovao profesora Adiba Đozića, za čijim radom Filozofski fakultet nije iskazao potrebu

Penzionisani redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa dugogodišnjim političkim angažmanom u SDA i Stranci za BiH Adib Đozić angažovan je već drugu godinu nakon penzionisanja iako za njegovim angažmanom, prema ocjeni Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta, koje jedino utvrđuje potrebu za nečijim angažmanom, apsolutno nema potrebe. Uprkos činjenici da potrebu za angažovanjem nekog profesora isključivo utvrđuje ovo vijeće, a potvrđuje Senat, profesora Đozića je imenovao Upravni odbor Univerziteta, političko tijelo koje imenuje kantonalna vlast.

Zahtjev Rektorata

Sve je počelo pred kraj prethodne akademske godine, kada je NNV razmatrao zahtjev profesora Đozića za angažman, te nakon sagledavanja svih akademskih kriterija donio odluku da za njegovim angažmanom nema potrebe. Da je ovo vijeće jedino nadležno za utvrđivanje potrebe, navedeno je i u Statutu Univerziteta u Tuzli.

– Odlukom od 24. aprila 2019. godine Vijeće je većinom glasova prisutnih članova odlučilo da nema potrebe za angažovanjem profesora Đozića u nastavnom procesu u akademskoj 2019/2020. godini, navedeno je u odluci, a potom i u pismu koje je rukovodstvo Filozofskog fakulteta uputilo Upravnom odboru sredinom jula ove godine.

Prvobitna odluka je potom proslijeđena Senatu, koji se izjasnio da se ne treba očitovati o negativnoj ocjeni. Nakon toga je iz Rektorata došao zahtjev, pod prijetnjom žalbe profesora Đozića, da se Naučno-nastavno vijeće ponovo očituje o angažmanu profesora Đozića, što je nakon negodovanja članova Vijeća i učinjeno, uz još veći broj glasova protiv njegovog angažmana. Nakon ovoga je uslijedila žalba profesora Đozića, u kojoj je tvrdio da Vijeće, kao jedino mjerodavno tijelo za utvrđivanje potreba za angažovanjem nastavnog kadra, nije uradilo dobar posao.

Ovo je tvrđeno i na osnovu mišljenja Vijeća studijskog odsjeka Filozofija-sociologija, gdje sjede dugogodišnje stranačke kolege i istomišljenici profesora Đozića. Da je Vijeće pogrešno protumačilo potrebe za angažovanjem profesora Đozića, potvrdila je Kantonalna inspekcija, ali je navela i to da je ipak vijeće jedino koje utvrđuje potrebe za angažmanom nastavnika.

Uprkos svim ovim činjenicama, žalbu je direktno razmatrao Upravni odbor i konačno je prihvatio 10. jula, na taj način potpuno zaobilazeći Naučno-nastavno vijeće.

SBiH u komisiji

U nekoliko navrata smo pokušali doći i do rektorice Univerziteta Nermine Hadžigrahić, koja je tražila očitovanje Naučno-nastavnog vijeća o angažmanu Đozića, zanemarujući odluku od aprila 2019. godine, a nije nam se javljao ni profesor Đozić, kojeg smo upoznali sa temom koju obrađujemo.

Ono što je uveliko doprinijelo angažovanju profesora Đozića svakako je i činjenica da je na Filozofskom fakultetu prošle godine uveden studij Politologija, na kojem će Đozić biti angažovan. Elaborat o osnivanju ovog studija prihvatila je i Vlada TK-a, a pripremila ga je komisija čiji je predsjednik bio profesor Sead Omerbegović, dugogodišnji član Stranke za BiH i stranački kolega Đozića, koji je također bio i član komisije za osnivanje studija na kojem će predavati.

MIREN ALJIĆ

(Oslobodjenje)