Home Novosti BiH REAKCIJA PIC-a NA PODRIVANJE DRŽAVE: “Visoki predstavnik i Vijeće za provedbu mira...

REAKCIJA PIC-a NA PODRIVANJE DRŽAVE: “Visoki predstavnik i Vijeće za provedbu mira neće dozvoliti da bilo koji akter podriva Dejtonski sporazum!”

Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) održali su danas vanrednu sjednicu.

Nedavni potezi entitetskih vlasti Republike Srpske (RS) da uvedu Zakon o uspostavljanju paralelnog Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV) jasan su pokušaj entiteta da jednostrano preuzme ustavne odgovornosti države, što bi predstavljalo kršenje Ustava i pravnog poretka Bosne i Hercegovine, poručili su iz Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira.

“Usvajanje Zakona o VSTV-u RS bilo bi nespojivo s procesom europskih integracija BiH, predstavljalo bi neprihvatljivo miješanje u neovisnost pravosuđa i signaliziralo nazadovanje cijele zemlje prema europskim standardima vladavine prava. Provedbom Zakona o VSTV-u RS stvoreno bi neustavno tijelo, koje bi ugrozilo temeljna zakonska prava svih građana BiH, posebno onih koji žive u RS”, navodi se u saopštenju objavljenom nakon hitne sjednice Vijeća za implementaciju mira, održane par sati nakon donošenja odluka u entitetskom parlamentu.

U izjavi, u kojoj ne učestvuje Ruska Federacija, dalje se navodi kako je uspostava jedinstvenog VSTV-a na državnom nivou 2004. godine bila “ključna reforma u modernizaciji bh. pravosuđa u skladu s europskim i međunarodnim standardima”.

“Uloga Državnog VSTV-a je njegovati profesionalizam, transparentnost i učinkovitost u pravosuđu uz unaprjeđivanje nepristranog, neovisnog i učinkovitog provođenja pravde u cijeloj zemlji”, ističe se u izjavi.

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira dalje naglašavaju da je profesionalno i neovisno pravosuđe, oslobođeno političkog pritiska i uticaja, ključno je za razvoj pravednog i demokratskog društva.

“Sve vlasti u BiH trebale bi odlučno napredovati u reformama koje se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije, koje su ključne za ponovno sticanje povjerenja građana i unaprjeđenje procesa pristupanja EU”, dodaje se u zajedničkoj izjavi.

Ambasadori su pozvali RS da odustane od “neustavnih poteza” koji povećavaju prostor za korupciju i umjesto toga se fokusiraju na poboljšanje postojećih institucija na konstruktivan način.

Također, ambasadori ohrabruju zastupnike iz RS izabrane u Parlament BiH – kao i sve druge izabrane zastupnike – da usvoje izmjene i dopune Zakona o VSTV-u BiH u skladu s preporukama Europske komisije.

“Izmjenama će se ojačati integritet i poboljšati transparentnost pravosuđa. Rad na poboljšanju VSTV-a BiH najbolje bi služio potrebama svih građana u skladu s 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU”, dodaje se u izjavi.

Na kraju se podvlači kako Visoki predstavnik i Vijeće za implementaciju mira neće dopustiti bilo kojem akteru da podriva Dejtonski mirovni sporazum, a Vijeće će poduzeti neophodne korake u koordinaciji s Visokim predstavnikom, uzimajući u obzir njegove nadležnosti i instrumente kako bi osigurali puno poštivanje Dejtonskog sporazuma te suvereniteta i integriteta BiH.

Podsjetimo, sa 45 glasova “za” u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je usvojen Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Republike Srpske.

Dodik je jučer rekao kako će zakon biti usvojen do kraja marta, a da će rok za formiranje entitetskog VSTV-a biti 90 dana.

“SNSD i ja ću se lično založiti da vrijeme implementacije tog zakona bude 90 dana. Za 90 dana treba da raspišemo konkurs, imenujemo novi VSTS, pripremimo sve i kad se zakon usvoji, negdje u martu, biće 90 dana rok da on uspostavi svoje funkcionisanje”, istakao je Dodik.

(N1)