Home Novosti BiH Rušenje pravnog poretka: Bolesno pravosuđe i nekredibilni svjedoci

Rušenje pravnog poretka: Bolesno pravosuđe i nekredibilni svjedoci

Piše: Amina Čorbo-Zećo

Situacija u pravosuđu BiH čini se nikad nije bila teža. Pravni vakuum, različiti aršini, montirane optužnice, upitni svjedoci, upitni tužioci i sudije samo su neki od krucijalnih problema koji BiH uvode u grupu sve nesigurnijih zemalja.

Optužnice bez materijalnih dokaza, npr. bez obdukcionih nalaza (slučaj Sakib Halilović i Elfeta Veseli op.a.), presude u kojima se u jednom slučaju isti svjedok proglašava kredibilnim u drugom nekredibilnim, a neujednačenost sve više izaziva pravnu nesigurnost.

Najnovije pojave gdje se pravosnažne haške presude činjenično mijenjaju u presudama Suda BiH iznenadila je čak i najveće kritičare bh. pravosuđa. Tome se niko nije nadao, ali i to se događa na Sudu BiH.

Slučaj Nasera Orića i Sabahudina Muhića u kojem je Sud BiH zabranio da sigurnosne službe provjere zaštićenog svjedoka O1 iznova je šokirao advokatske timove.

To je osoba koja je više puta presuđivana za razna krivična djela i koja ima potjernicu izdatu upravo od pravosudnih organa BiH. A onda se toj osobi istovremeno daje zaštita da svjedoči u nekoliko procesa na Sudu BiH već nekoliko godina. I jednom je kredibilan, a drugi put nije!

Izet Arifović je na osnovu njegovog svjedočenja osuđen na 10 godina zatvora, a u slučaju Orića u prvostepenoj presudi on je proglašen nekredibilnim.

I najčešće pitanje časnih profesionalaca u pravosudnim tijelima: Kako je moguće da se ovo događa u našim sudovima i ovako tragično urušava pravni poredak ove države?

Svjedok se sam javio da svjedoči o brojnim događajima za koje se pouzdano zna da u njima nije učestvovao. Pri tome niko iz sigurnosnih službi nije poduzeo nikakve aktivnosti da provjeri kredibilitet ove osobe. Štaviše Sud i Tužilaštvo BiH stavlja zabranu provjere kredibiliteta, a za njih nisu vjerodostojni ni dokumenti o svjedoku u kojima se jasno vidi da nije bio pripadnik Armije RBiH.

Zar živimo u zemlji u kojoj za ovakvu situaciju i ovo bolesno stanje ne postoji pravni lijek? Ignorišu se zvanični dokumenti!

Prvostepena presuda Suda BiH u slučaju Orića zaštićenog svjedoka O1 proglašava nekredibilnim, a isto sudsko vijeće u drugom predmetu na osnovu svjedočenja istog svjedoka, optužene osuđuje na višegodišnje kazne zatvora. Postavlja se pitanje standarda i profesionalnosti sudija u Sudu BiH koji ni u jednoj od presuda nisu bili dovoljno precizni i jasni u navođenju razloga da li je svjedok kredibilan ili nije. Da se to desilo ne bismo imali ovakvu situaciju.

Svjedok O1 javno je na suđenju priznao da je ranije lagao, ali Sud BiH za razliku od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju (Tribunal u Hagu ICTY) ne želi ulaziti u detalje koji otkrivaju istinu o događajima, nego veoma često površinski pristupa činjenicama i događajima što ostavlja prostor za ovakve događaje i pravosudne manipulacije.

Nažalost, pokazalo se da sudije Suda BiH nemaju elementarna znanja o događajima na određenom području, za razliku od sudija u Hagu, koji su do detalja upoznati sa situacijom na terenu. Oni su u različitim predmetima bolje i detaljnije poznavali bosanska sela nego li ovdašnji tužioci i advokati.

(nap.ba)