Home Novosti BiH SAVJETNIK ŽELJKA KOMŠIĆA ZVONI NA UZBUNU: HDZ želi BiH u dejtonskom zarobljeništvu

SAVJETNIK ŽELJKA KOMŠIĆA ZVONI NA UZBUNU: HDZ želi BiH u dejtonskom zarobljeništvu

Očito je kako je kandidacijski status Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji predmetom nepoznavanja onogo što jeste europska pravna stečevina, a što je bilo temelj za sačinjavanje Mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europsku uniju.

Isto tako očito je da određene etničke politike, utjelolvljene u određenim političkim strankama i njima bliskim nevladinim organizacijama (HNS), nastoje dozirano interpretirati Mišljenje Europske komisije koristeći pokoji dio različitih rečenica koji bi im eventualno odgovarali.

Zato je radi ispravnosti potrebno istaći dva citata iz Mišljenja Europske komisije koji su u potpunoj suprotnosti sa recentnim stavovima HNS-a i njihovom doziranom interepretacijom. U političkim kriterijima, koji su sastavni dio Kopenhaških kriterija, u dijelu koji govori da fenomen konstitutivnosti pretpostavlja postojanje diskriminacije kaže se sljedeće:

“Ustav sadrži odredbe zasnovane na nacionalnoj pripadnosti i prebivalištu koje nisu u skladu sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima. To su odredbe koje se odnose na imenovanje, sastav i postupke odlučivanja šefa države i izvršnih i zakonodavnih tijela, budući da su određena izborna prava rezervisana za građane koji pripadaju „konstitutivnim narodima“ – Bošnjacima, Hrvatima i Srbima. Stoga su potrebne značajne dodatne reforme kako bi se osiguralo da svi građani mogu ostvarivati svoja politička prava, u skladu sa presudom Europskog suda za ljudska prava (ECtHR) u predmetu Sejdić-Finci.

Sastav pojedinih upravnih tijela i donošenje njihovih odluka zasniva se na kriterijima nacionalne pripadnosti, što dovodi u pitanje provođenje acquis-a EU.”

Ovo jasno govori da kandidacijski status i članstvo u Europskoj uniji zahtijeva da Bosna i Hercegovina učini značajne reforme, koje se vidno nalaze u potrebi izmjena Ustava BiH, kako bi se u našu zemlju uveli europski standardi. To očito etničke politike HDZ-a, HNS-a, pa i drugih političkih stranaka koje govore o etničkim reprezentacijama pri formiranju vlasti, definitivno ne znaju ili ne žele da znaju. Svaka dozirana interpretacija Mišljenja Europske komisije, šteti potencijalnom kandidacijskom statusu BiH za članstvo u EU, pa iz tih razloga potrebno je najširu javnost još jednom upoznati sa jasnim stavovima Europske komisije koji se tiču toga da sadašnji Ustav BiH ne ispunjava europske standarde.

Bez korjenitih reformi, počev od Ustava BiH i drugih propisa koje Europska komisija vidi kao neusklađene sa europskim standardima, nema ni kandidacijskog statusa a poglavito niti članstva BiH u Europsku uniju. Pogledajmo još jedan manji citat iz Mišljenja Europske komisije, ili mjera/preporuka broj 1 koja kaže sljedeće:

“1. Osigurati da se izbori provode u skladu s europskim standardima tako što će provesti relevantne preporuke OSCE-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije, osigurati transparentnost finansiranja političkih stranaka i održati lokalne izbore u Mostaru.”

I ovdje vidimo potrebu usklađivanja izbornog zakonodavstva sa europskim standardima ili još preciznije svako delegiranje, kandidiranje i izbor temeljen na etničkoj pripadnosti i mjestu prebivališta nije u skladu sa europskim standardima i mora biti promijenjeno.

Ako razmotrimo Lisabonski ugovor na kojem je utemeljena sadašnja Europska unija onda je sasvim jasno da se njime štite individualna građanska prava što svaka zemlja aspirant ka članstvu u Europsku uniju mora obezbijediti, odnosno zaštita kolektivnih prava u Europskoj uniji davno je napušten politički koncept.

Na kraju, bilo bi jako korisno da sve političke stranke u BiH dosegnu konsenzus o neophodnoj promjeni Ustava BiH, njegovom usklađivanju sa europskim standardima i europkom pravnom stečevinom i na taj način započnu stvarni put ka kandidacijskom statusu u EU jer bez toga svaka druga priča je besmislena kao što su primjeri političkih sistema iz Belgije, Švicarske, također besmisleni i neprovodivi u Bosni i Hercegovini.

Dakle, stvar je jednostavnog izbora: Prihvatiti i provesti preporuke i reforme iz Mišljenja europske komisije kako bismo dobili kandidacijski status ili će ova zemlja ostati zaključana u Daytonskoj matrici i kao takva nikada neće postati članica Europske unije.

Piše: dr. Slaven Kovačević, savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića

(Vijesti.ba)