Home Novosti BiH SKANDALOZNA TVRDNJA HNS-a: “Odbacujemo presudu iz Haga i UZP”

SKANDALOZNA TVRDNJA HNS-a: “Odbacujemo presudu iz Haga i UZP”

U Mostaru je u toku zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora (HNS) na kojem se usvaja Deklaracija o položaju Hrvata u BiH. To je, po riječima Dragana Čoviča, ključni dokumenta koji će odrediti smjernice djelovanja hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Rekao je i kako će Deklaracija biti usvojena konsenzusom te će, u skladu s tim, biti obvezujuća za hrvatske političke subjekte, potpisnike Deklaracije.

A u Deklaraciji se između ostalog negiraju presude Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu.

Naime, u tački 5, u dijelu koji se odnosi na “Zaštitu digniteta Domovinskog rata“ navodi se:

– Odbacujemo kvalifikacije Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju o udruženom zločinačkom pothvatu koje se neutemeljeno i nepravedno pripisuju Republici Hrvatskoj, Hrvatskoj Republici Herceg Bosni i Hrvatskom vijeću obrane. Takva zlonamjerna kvalifikacija se, na žalost, koristi za pokušaj ostvarenja ratnih ciljeva jedne od strana u ratu u Bosni i Hercegovini i eliminiranja hrvatskog naroda kao političkog subjekta u Bosni i Hercegovini. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju nije bio pozvan u predmetu „Prlić i drugi”, niti je on uopće pozvan, kako je i sam presudio 2007. godine, da odlučuje o pitanjima državne odgovornosti, jer je njegova nadležnost kaznena i proteže se samo na pojedince. Hrvatska zajednica Herceg Bosna, Hrvatska Republika Herceg Bosna i Hrvatsko vijeće obrane odlučujuće su doprinijeli očuvanju i obrani Bosne i Hercegovine.

(SB)