Home Novosti BiH Sud BiH objavio konačnu presudu Fadilu Novaliću i drugima: Žalba nije dozvoljena

Sud BiH objavio konačnu presudu Fadilu Novaliću i drugima: Žalba nije dozvoljena

Sud BiH objavio konačnu presudu Fadilu Novaliću i drugima: Žalba nije dozvoljena
Sud BiH objavio konačnu presudu Fadilu Novaliću i drugima: Žalba nije dozvoljena

Sud BiH objavio konačnu presudu Fadilu Novaliću i drugima: Žalba nije dozvoljena

Sud Bosne i Hercegovine objavio je kako navode iz ove institucije, radi interesa javnosti, zvanično saopštenje u vezi predmeta koji se vodi protiv optuženih Fadila Novalića i drugih.

Napominju da je praksa ovog Suda da sa zvaničnim saopštenjima istupa tek nakon što stranke zaprime odluku.

“Međutim, u konkretnom slučaju, u medijima su se već pojavile određene informacije, što je i očekivano, s obzirom da je ovaj predmet već od samog početka medijski i od strane šire javnosti itekako popraćen. Stoga, cijeneći bitnost davanja tačnih informacija i sa aspekta transparentnosti rada Suda, a samim tim i održavanja povjerenja javnosti u rad pravosuđa, naročito u predmetima označenim kao “visoka korupcija”, potvrđujemo informaciju da je vijeće Apelacionog odjeljenja, dana 26.1.2024., otpremilo drugostepenu presudu u predmetu Fadil Novalić i drugi, a kojom je u cjelosti potvrđena prvostepena presuda od 5.4.2023.godine”, navode iz Suda BiH.

Podsjećamo, prvostepenom presudom ovog Suda, optuženi Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić i pravno lice „F.H. Srebrena malina“ d.o.o. Srebrenica, oglašeni su krivim, odnosno pravno lice odgovornim, da su radnjama opisanim u izreci prvostepene presude počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZFBiH, u vezi sa članom 55. i 31. istog Zakona, a optuženi Fahrudin Solak i krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 2., u vezi sa stavom 1. KZFBiH. Na osnovu navedenog prvostepeni sud je optuženima izrekao sljedeće kazne zatvora, i to:

– optuženom Fadilu Novaliću, kaznu zatvora u trajanju od 4 godine;
– optuženom Fahrudinu Solaku, jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina;
– optuženom Fikretu Hodžiću, kaznu zatvora u trajanju od 5 godina;
– optuženom pravnom licu „F.H. Srebrena malina“, novčanu kaznu u iznosu od 200.000,00 KM.

Istom presudom, optuženi Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić i pravno lice „F.H. Srebrena malina“ su oslobođeni od optužbe da su, radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke prvostepene presude, počinili krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 1. KZBiH, u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZFBiH, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 219. stav 3. u vezi stava 2. KZBiH, pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBiH, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz čl. 261. st. 2. KZFBiH, krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 2. u vezi stava 1. KZFBiH i povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje iz čl. 262. st. 2. KZRS, navode iz Suda BIH.

Konačno, prvostepenom presudom optužena Jelka Milićević, oslobođena je od optužbe da je počinila krivično djelo nesavjestan rad u službi iz čl. 387. st. (2) u vezi st. (1) KZ FBiH.

Protiv presude vijeća Apelacionog odjeljenja, žalba nije dozvoljena.