Pregled Tagova

Avdo Palic

Kako je pala Žepa?

Nakon što je 12.7.1995. iz okolnih srebreničkih šuma stigla poruka od majora Ramiza Bećirevića da je Srebrenica okupiran grad, već dan poslije, 13.7.1995, u 9h i 20min putem radioveze 13.jula pristigla je informacija da se narod Žepe,…

Avdo Palić – priča bez kraja

Pukovnika Palića su odvele snage „bosanskih Srba“ i od tada više nikada nije viđen. Dom za ljudska prava i Ustavni sud BiH su obavezali entitetske vlasti da lociraju i vrate Palićeve posmrtne ostatke njegovoj porodici. Ta…