Čuvajmo Srebrenicu
Pregled Tagova

Sase

Sase: Istina u deponiji rudničkog otpada?

Sase su danas naselje i rudnik 11 kilometara sjevero-istočno od Srebrenice. Ime je po predanju dobilo po njemačkim rudarima Sasima koji su svojom stručnošću, poznavanjem i primjenom savršenije rudarske tehnike omogućili veću eksploataciju i…