Čuvajmo Srebrenicu
Pregled Tagova

Žepa

Kako je pala Žepa?

Nakon što je 12.7.1995. iz okolnih srebreničkih šuma stigla poruka od majora Ramiza Bećirevića da je Srebrenica okupiran grad, već dan poslije, 13.7.1995, u 9h i 20min putem radioveze 13.jula pristigla je informacija da se narod Žepe,…

Žepljaci ubrzo grade spomen-obilježje

Ali obilježja neće biti bez građevinske dozvole, pa će radovi sačekati da se katastarske čestice sa Opštine Rogatica prepišu na Islamsku zajednicu Iz Žepe nam stiže dobra vijest. Saznajemo je od glavnog imama tamošnjeg…

Avdo Palić – priča bez kraja

Pukovnika Palića su odvele snage „bosanskih Srba“ i od tada više nikada nije viđen. Dom za ljudska prava i Ustavni sud BiH su obavezali entitetske vlasti da lociraju i vrate Palićeve posmrtne ostatke njegovoj porodici. Ta obaveza…