Pregled Tagova

Žepa

Kako je pala Žepa?

Nakon što je 12.7.1995. iz okolnih srebreničkih šuma stigla poruka od majora Ramiza Bećirevića da je Srebrenica okupiran grad, već dan poslije, 13.7.1995, u 9h i 20min putem radioveze 13.jula pristigla je informacija da se narod Žepe,…

Avdo Palić – priča bez kraja

Pukovnika Palića su odvele snage „bosanskih Srba“ i od tada više nikada nije viđen. Dom za ljudska prava i Ustavni sud BiH su obavezali entitetske vlasti da lociraju i vrate Palićeve posmrtne ostatke njegovoj porodici. Ta…