Home Novosti BiH Vojin Mijatović veoma jasno i nedvosmisleno poručio: “Ovo je ‘crvena linija’ BiH...

Vojin Mijatović veoma jasno i nedvosmisleno poručio: “Ovo je ‘crvena linija’ BiH i ovo je politički blok koji stoji do te crvene linije”

Odlučivanje u vezi s principima za formiranje vlasti neophodno je vratiti u institucije Bosne i Hercegovine, te okupiti političke snage na temelju programa, orijentirane ka ostvarenju strateških ciljeva i prevazilaženju teške situacije u kojoj se zemlja našla.

Istaknuto je to na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” o temi “Principi za formiranje zakonodavne i izvršne vlasti u BiH” o čemu je u svojstvu uvodničara, putem videolinka, govorio Vojin Mijatović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH).

Uvodničar je u tom kontekstu podsjetio kako je pozvao članove Predsjedništva, prevashodno Komšića i Bećirovića, da krenu, kako to nalaže Ustav – da mandatara za sastav Vijeća ministara BiH daje bh. Predsjedništvo, te da kao u svim normalnim zemljama pozovu na konsultacije i čuju političke subjekte kakva su njihova strateška opredjeljenja za formiranje vlasti.

Potcrtao je kako prvi put od Dejtona, BiH ima dva člana Predsjedništva građanske provenijencije, te da je neophodno definirati strateški bh. set interesa, koji će svi prihvatiti, bez obzira na to da li će neko ići u vlast, ili ostati u opoziciji, te da se tek tada može ići na matematička prebrojavanja.

Mijatović je, međutim, upozorio na pojavu da taj “bh. patriotizam padne u onom momentu kada jedni odu u opoziciju, a drugi ostanu u vlasti”, a što, kako navodi, svjedoči o neiskrenom pristupu i nespremnosti da kažemo: “Ovo je ‘crvena linija’ BiH i ovo je politički blok koji stoji do te crvene linije, bez obzira da li će poslanici iz tog bloka biti u vlasti ili biti u opoziciji”.

“Ja jesam, apsolutno, za jedan pokret za državu, uslovno rečeno, na državnom nivou, ali sa stanovišta principa, nikako sa stanovišta obaveze da svi budu u vlasti ili u opoziciji – kazao je Mijatović, istaknuvši kako je neophodno definirati šta je to što je crvena linija za BiH ispod koje se ne ide.

Mišljenja je kako se u ovoj državi uporno radi obrnutim redom, što onda implicira da se bavimo posljedicama, a ne uzrocima.

Naveo je, također, kako, usljed dejtonskog ustavnog uređenja, proistječe ,nažalost, da se principi i delegiranje principa za formiranje izvršne vlasti baziraju na etno-nacionalnom pristupu, a nikako na konceptima koji bi značili ekonomiju, život i razvoj funkcionalne BiH.

“U svim normalnim zemljama, razvijenim demokratijama principi za formiranje vlasti se baziraju upravo na ovim temama. Ponovo dolazimo do onoga što su suprotstavljeni stavovi, način na koji gledamo BiH u budućnosti i bavimo se, zapravo, uporno posljedicama nečinjenja svih nas, 27 godina da ovo društvo i država idu naprijed – kazao je uvodničar.

Mijatović se osvrnuo i na ‘Pokret za državu’ čiji je bio kandidat na proteklim izborima, podsjećajući kako je taj pokret nastao iz potrebe opstanka bh. ideje i politike u entitetu RS, te da on daje rezultate, a što svjedoči o drugačijem glasu u tom entitetu te otvara mogućnost za daljnje jačanje u narednom izbornom ciklusu.

Naveo je kako je prvi put u istoriji od Dejtona do danas, Pokret za državu u potpunosti multietnički, te da to predstavlja ogroman iskorak.

Na značaj razmatrane teme ukazao je i član Predsjedništva Kruga 99 profesor Hazim Bašić, navodeći kako je današnja sesija na tragu odgovora na kompleksno pitanje o tome koji su kriteriji za formiranje vlasti u BiH.

Kako je kazao, u teorijskom pogledu je to ideološka orijentacija političkih stranaka, uključujući lijevi i desni politički spektar, ocijenivši kako u tom kontekstu, kada se o BiH radi, vlada svojevrsna konfuzija, o čemu, između ostalog svjedoče heterogene koalicije.

Drugi kriterij, po njegovim riječima, jeste odnos spram korupcije i kriminala, a treći odnos prema strankama etničkih politika, koje se u BiH pogrešno nazivaju nacionalnim strankama.

Budući da je mišljenja kako nijedan od ovih kriterija, s obzirom na specifičnosti bh. prilika, ne može biti kriterij za formiranje vlasti, Bašić napominje kako ključna odrednica u tom pogledu ostaje reprezentacija političkih strana/igrača koji će „istrčati na teren i doslovno spasiti državu“.

Istovremeno, stava je kako je potrebno naći najjače, najodgovornije i najdržavotvornije političare, bez obzira iz kojih političkih opcija dolaze, „doslovno u smislu da se kreira vlada nacionalnog jedinstva ili spasa, a uzimajući u obzir aktuelni geopolotički trenutak koji ne ide na ruku BiH, što, između ostalog, pokazuju dešavanja u vezi Izbornog zakona, lobiranja R Hrvatske…“

U osvrtu na temu redovne sesije, predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović istaknuo je kako treba promovirati politički diskurs koji, između ostalog, podrazumjeva bolje razumjevanje između građana u BiH.

Krug 99 smatra kako je zbog sveukupne teške situacije u kojoj se nalazi BiH, nužno konačno odbaciti puke matematičke koalicije i stvarati one političke grupacije koje će podrazumjevati adekvatan politički program i jasnu političku orijentaciju u skladu s vrijednostima liberalne demokracije i izgradnjom političkog sistema – građanskog društva i države.

Neophodno je, kako je Kulenović ocijenio, političko objedinjavanje na poziciji srateškog partnerstva za izlazak BiH iz ćorsokaka u kojem se našla.

Kulenović smatra kako je za normalizaciju prilika u BiH nužno primjeniti kriterije koji vrijede za svaku državu u Evropi i svijetu, te kako BiH mora konačno izaći iz pozicije „Corpus separatuma“, odnosno posebnog slučaja u kojoj se primjenjuju posebna pravila, a što za posljedicu ima diskriminaciju, majorizaciju i različite druge negativne implikacije.