Home Novosti ŽRTVAMA GENOCIDA U SREBRENICI I BIH AKTIVNO I PERFIDNO SE NAMEĆE ZAMKA...

ŽRTVAMA GENOCIDA U SREBRENICI I BIH AKTIVNO I PERFIDNO SE NAMEĆE ZAMKA KULTURE POMIRENJA U VIDU KULTURE ZABORAVA

U Ottawi su proglašena tri dobitnika Nagrade za globalni pluralizam za 2019. godinu, a jedan od dobitnika je tim učitelja i nastavnika historije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Njihov projekat “Učenje {h}istorije koja to još nije”, bavi se osjetljivom temom, raspadom Jugoslavije i ratovima koji su se desili na tim prostorima.

U navedenom, nagrađenom projektu grubo se narušava sudska, pa samim tim i historijska i ljudska činjenica o genocidu u Srebrenici, odnosno Bosni i Hercegovini, genocidu koji je priznat sa dvije jednoglasno usvojene rezolucije od strane Kanadskog parlamenta. Naime uopšte se ne govori o genocidu u Srebrenici niti o urduženim zločinaćkim poduhvatima Srbije i Hrvatske na državu Bosnu i Hercegovinu.

Žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini se veoma aktivno i perfidno nameće zamka kulture pomirenja u vidu kulture zaborava. Neophodan je obrnuti društveni proces. Njegovanje kulture sjećanja kao kulture istine. Samo kultura sjećanja, kao kultura objektivne historijske istine, naučena u školskim klupama jeste prepreka produciranju stereotipa o žrtvama genocida. Učenja su bitne komponente socijalizacije, u kojoj se usvajaju određena znanja, vrijednosti, norme, običaji i kultura u funkciji sjećanja i trajnog pamćenja. To je trajna obaveza sadašnjih generacija prema svim žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Genocid u Bosni i Hercegovini je počinjen sa političkim ciljem, protiv prije svega Bošnjaka i nastavlja se, nenasilno, ali politikom kojom se žele utvrditi politički ciljevi koji su postignuti nasiljem i ubistvima. Na djelu je takozvani skriveni nastavni plan pomoću kojeg se žrtvama genocida kriptoizira istina s ciljem zaborava, specifičnog oblika memoricida, kao jednog od preduslova novog genocida. U udžbenicima je zabranjeno da se nađu podaci o pravosnažnim presudama internacionalnih sudova u Hagu, Sud za ljudska prava u Strazburu i Suda Bosne i Hercegovine.

Kako bi se zaštitile buduće generacije od genocida, od suštinske je važnosti da pored institucionalizacije kulture sjećanja postoji obrazovna politika i nastavni planovi i programi o opasnostima genocida. Imajući to u vidu IGK već više godina razvija aktivnost za izučavanje genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini u kanadskim školama. Tako su učenici kanadskih škola u zadnje dvije školske godine imali mogućnost izučavanja genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Učenje o ovim događajima pomaže u razvoju svijesti da bismo prevenirali buduće eventualne genocide, da bismo razumjeli kako je uopšte u ljudskom društvu moguće da se desi Srebrenica i da bismo s tim znanjem umjeli da spriječimo buduće genocide. Učenje o genocidu u Bosni i Hercegovini je ujedno i sjećanja na nevine žrtve genocida, odavanje počasti nevinim žrtvama genocida, učenjem o genocidu se trasira put razlikovanja istine od laži, pravda od nepravde, ljubavi od mržnje, nade od beznađa. Naša obaveza je ići putem kulture sjećanja, istine i pravde. Smatramo da preživjele žrtve genocida i njihova djeca koja se nalaze u Kanadi imaju životnu zadaću da govore o tome kako se to ne bi više nikome ponovilo.

IGK će nastaviti aktivnosti radi ostvarivanja cilja da se u obrazovnim programima kanadskih škola, te škola bosanskog jezika u Kanadi adekvatno zastupe istine o genocidu u Srebrenici i Bosni i Hercegovini, bosanskom jeziku, bosanskoj historiji, kulturi i tradiciji. Svi smo odgovorni da našoj djeci i budućim generacijama kroz obrazovanje predočimo historijske dokumente i naučnu i sudski utvrđenu istinu o genocidu u Bosni i Hercegovini. U tom cilju IGK zajedno sa partnerskim organizacijama i zajednicama priprema izdavanje priručnika za polaznike škola bosanskog jezika u Sjevernoj Americi o genocidu i agresiji na državu Bosnu i Hercegovinu, piše u reakciji Instituta za istraživanje genocida, Kanada {IGK}.