Home Novosti BiH ZVIZDIĆ PODSJETIO SCHMIDTA NA NEZAOBILAZNE ČINJENICE: “Država BiH je jedini titular –...

ZVIZDIĆ PODSJETIO SCHMIDTA NA NEZAOBILAZNE ČINJENICE: “Država BiH je jedini titular – vlasnik cjelokupne državne imovine”

Christian Schmidt

“Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt poručio je da će se uskoro detaljno i sveobuhvatno posvetiti pitanju državne imovine. Posebno se osvrnuo na bh. entitet Republiku Srpsku i aktivnosti Narodne skupštine RS u vezi sa državnom imovinom”, napisao je na Facebooku Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH.

“Zbog toga želim još jednom podsjetiti na neke nezaobilazne činjenice, odnosno aksiome kada je u pitanju državna imovina:

Država BiH je jedini titular – vlasnik cjelokupne državne imovine.

Državna imovina, između ostalog, obuhvata: nepokretnu imovina koja pripada državi Bosni i Hercegovini na osnovu međunarodnog Sporazuma o pitanjima sukcesije; nepokretnu imovinu na kojoj je pravo raspolaganja i upravljanja imala bivša Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina do 31. decembra 1991. godine; poljoprivredno zemljište, za koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da predstavlja državnu imovinu u svojoj odluci u predmetu br. U-8/19, i rijeke, šume i šumsko zemljište, za koje je Ustavni sud BiH utvrdio da predstavljaju državnu imovinu u svojim odlukama u predmetima br. U-9/19 i br. U-4/21.

Državna imovina se može gruntovno knjižiti jedino na državu BiH i sa tim procesom treba odmah početi.
Jedino Parlamentarna skupština BiH, a ne entiteti, može donijeti Zakon o upravljanju, korištenju ili raspolaganju državnom imovinom”, poručio je Zvizdić preko ove društvene mreže.