Home Novosti BiH CIK BiH POTVRDIO: Ovo su delegati Vijeća naroda RS i Doma naroda...

CIK BiH POTVRDIO: Ovo su delegati Vijeća naroda RS i Doma naroda Parlamenta FBiH

U skladu sa članom 11.10 stav (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Vijeće naroda Republike Srpske sastoji se od 28 delegata, osam iz reda bošnjačkog, osam iz reda srpskog, osam iz reda hrvatskog naroda i četiri iz reda Ostalih.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na 93. sjednici donijela odluke o utvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata delegatima u Vijeće naroda Republike Srpske iz reda bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda, te iz reda Ostalih.

U skladu sa članom 11.10 stav (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Vijeće naroda Republike Srpske sastoji se od 28 delegata, osam iz reda bošnjačkog, osam iz reda srpskog, osam iz reda hrvatskog naroda i četiri iz reda Ostalih.

U Vijeće naroda Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda izabrani su:

1. Armin Hamzić,

2. Adil Osmanović,

3. Alija Tabaković,

4. Dževad Mahmutović,

5. Igor Bošnjak,

6. Srebrenka Golić,

7. Aida Prešić,

8. Amir Hurtić.

U Vijeće naroda Republike Srpske iz reda srpskog naroda izabrani su:

1. Ognjen Žmirić,

2. Vojislav Gligić,

3. Marija Topić Nikolić,

4. Dragutin Škrebić,

5. Nikola Kovačević,

6. Marinko Dragišić,

7. Ljubiša Krunić i

8. Živko Marjanac.

U Vijeće naroda Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda izabrani su:

1. Josip Jerković,

2. Nada Tešanović,

3. Mirko Pandža,

4. Dragica Kovač,

5. Marko Jorgić,

6. Mijo Perkunić,

7. Mirjana Matanović Bundalo,

8. Delfa Biberović-Schurr.

U Vijeće naroda Republike Srpske iz reda Ostalih izabrani su:

1. Jovana Čarkić,

2. Danijel Puhalić,

3. Slaviša Mrkaja i

4. Franc Sošnja.

Delegati Doma naroda PSFBiH
Centralna izborna komisija BiH danas je utvrdila rezultate posrednih izbora i dodjelila mandate delegatima u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz Hercegovačko-neretvanskog, Srednjobosanskog, Kantona Sarajevo i Kantona 10.

U Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz Hercegovačko-neretvanskog kantona izabrani su:

1. Irma Memidžan – Bošnjakinja

2. Ivan Odak – Hrvat

3. Oliver Soldo – Hrvat

4. Tomislav Martinović – Hrvat

5. Damir Džeba – Hrvat

6. Iva Raguž – Hrvatica

7. Vesna Saradžić – Srpkinja

8. Dragica Suša – Srpkinja

9. Arman Zalihić – Ostali

U Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz Srednjobosanskog kantona izabrani su:

1. Amir Orlović – Bošnjak

2. Eldin Delić – Bošnjak

3. Anto Bilić – Hrvat

4. Boris Mrnjavac – Hrvat

5. Ilija Nakić – Hrvat

6. Ivo Šimunović – Hrvat

7. Ljubinka Atanasijević – Srpkinja

U Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz Kantona Sarajevo izabrani su:

1. Haris Zahiragić – Bošnjak

2. Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović – Bošnjakinja

3. Kemal Ademović – Bošnjak

4. Irfan Čengić – Bošnjak

5. Damir Marjanović – Hrvat

6. Smiljana Viteškić – Srpkinja

7. Vedrana Vujović- Srpkinja

8. Miomirka Melank- Srpkinja

9. Jelena Pekić – Srpkinja

10. Igor Stojanović – Srbin

11. Sanela Klarić – Ostali

12. Nihad Uk – Ostali

U Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz Kantona 10 izabrani su:

1. Hikmet Hodžić – Bošnjak

2. Ivan Ivić – Hrvat

3. Mladen Šarić – Hrvat

4. Dragan Konta – Hrvat

5. Dragana Damjanović – Srpkinja

6. Duško Radun – Srbin

7. Goran Broćeta – Srbin

8. Nikola Materić – Srbin

Sutra žrijeb za delegata iz BPK
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je danas razmatrala i usvojila izvještaj o provedenim posrednim izborima za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U skladu sa Uputstvom o postupku provedbe posrednih izbora za tijela vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde biraju se četiri delegata i to po jedan iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda i jedan iz reda Ostalih.

Na osnovu rezultata posrednih izbora za delegate Doma naroda Parlamenta Federacije BiH iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za dodjelu jednog mandata iz reda srpskog naroda neophodno je izvršiti žrijeb između dvije kandidatske liste sa identičnim količnicima (količnik 1.00):

1. Kandidatska lista Milović Daliborka i

2. Kandidatska lista Novi početak

Navedeno žrijebanje će se održati sutra, 09.12.2022. godine u 14:00 sati u prostorijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Postupku žrijebanja mogu prisustvovati sva zainteresirana lica, shodno odredbi člana 6. Uputstva o dodjeli i prestanku mandata.

Budući da Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nema izabranih poslanika iz reda Ostalih popuna jednog mandata vršit će se u skladu sa članom 10.16 Izbornog zakona BiH.