Home Novosti BiH DIREKTNO IZ BRUXELLESA: Poziv da se ne raspravlja o Visokom sudskom i...

DIREKTNO IZ BRUXELLESA: Poziv da se ne raspravlja o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Republike Srpske…

Nacrtom je predviđeno da VSTV RS-a preuzima nadležnosti u biranju sudija i tužilaca u sudovima u tom entitetu.

Evropska komisija saopćila je da očekuje od vodstva Republike Srpske (RS) i Narodne skupštine RS-a da se suzdrže od bilo kakvog jednostranog koraka i da raspravljaju o bilo kojem pitanju koje izaziva zabrinutost unutar državnih institucija, uključujući Parlament i Vijeće ministara.

Ovo je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) navedeno iz Delegacije Evropske komisije u vezi Nacrta zakona o osnivanju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća RS-a.

“Uspostavljanje posebnog entitetskog regulatornog tijela za pravosuđe RS-a predstavljalo bi kršenje ustavno-pravnog poretka BiH. Usvajanje ovog zakona u RS-u predstavljalo bi neprihvatljivo miješanje u nezavisnost pravosuđa BiH, a rezultiralo bi nazadovanjem zemlje prema evropskim standardima”, navodi se iz Evropske komisije i dodaje kako Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ima ključnu funkciju da garantuje nezavisnost, integritet i odgovornost pravosuđa u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Šta predviđa nacrt zakona?

Nacrtom je predviđeno da VSTV RS-a preuzima nadležnosti u biranju sudija i tužilaca u sudovima u tom entitetu.

Prema nacrtu, VSTV RS-a činit će 11 članova koji će održavati sastav naroda u BiH.

Četiri člana se biraju u sudovima u RS-u, a četiri u Tužilaštva u RS-u. Tri člana, po jedan, biraju Skupština RS-a, Vlada RS-a i Advokatska komora RS-a.

Nacrtom se predviđa finansiranje iz budžeta RS-a i donatorskih sredstava. Sjedište će biti u Banjoj Luci, a smještaj će obezbijediti Vlada RS-a.

U Nacrtu stoji da će VSTV biti samostalan i nezavisan organ u RS-u, koji se sastoji od Sudskog i Tužilačkog odjeljenja. Zadatak je da osigura nezavisno, nepristrasno, efikasno i profesionalno pravosuđe u RS-u.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ima nadležnost za imenovanje sudija i tužilaca u sve sudove na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, osnovnom i općinskom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući Brčko Distrikt, sa izuzetkom ustavnih sudova entiteta Bosne i Hercegovine.

Prema Ustavu BiH entiteti Republika Srpska i Federacija BiH ne mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su u proteklom periodu prenesene na državu.

Zakon o VSTV-u, prema Ustavu BiH, može se mijenjati u Parlamentu BiH i odlukom visokog predstavnika.

SAD su, u januaru, uvele proširenu listu sankcija zbog korupcije i destabilizacije u BiH. Iz zemalja EU, takođe, se najavljuje uvođenje sankcija.