Home Novosti BiH DODIK ĆE DOBITI NERVNI SLOM: Bošnjaci protiv usvajanja zakona o uzurpacijama u...

DODIK ĆE DOBITI NERVNI SLOM: Bošnjaci protiv usvajanja zakona o uzurpacijama u Republici Srpskoj…

U Poslaničkom klubu “Zajedno za BiH” u Narodnoj skupštini RS-a protiv su usvajanja Prijedloga zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama u tom bh. entitetu, jer predložena rješenja, kako smatraju, nisu dobra, kao i da je prethodno neophodno riješiti pitanje državne imovine na nivou BiH

Upozorili su da ponovno usvajanje zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama predstavlja potpuno odstupanje od prihvaćenih rješenja prilikom donošenja entitetskih zakona o stvarnim pravima.

Poslanica Poslaničke grupe “Zajedno za BiH” Begija Smajić ukazala je tokom rasprave u entitetskom parlamentu da su pojedine odredbe članova zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama vezane za državnu imovinu te da bi prethodno trebalo riješiti pitanje državne imovine na nivou BiH, usvajanjem odgovarajućim propisa na državnom nivou.

Ona je pozvala da se “zaustavi“ usvajanje Prijedloga zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama.

U Narodnoj skupštini RS sinoć je razmotren Prijedlog zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama kojim se propisuju uslovi i postupak za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta koje je do 6. aprila 1941. godine bilo državna svojina (bivši erar).

Pod dobrovoljačkim kompetencijama smatra se zemljište koje je iz državne svojine dato u svojinu dobrovoljcima ratova od 1912. do 1918. godine u skladu sa propisima kojima su regulisane navedene kompetencije.

Direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović pojasnila je da se pod uzurpacijom smatra svako samovlasno zauzimanje, odnosno bespravno držanje poljoprivrednog ili šumskog zemljišta u svojini nosilaca svojine javnog prava.

Ona je rekla da je ovim zakonom dodatno definisano da uzurpant, kojem nije priznato pravo svojine, ima pravo naknade za trajne kulture podignute na uzurpiranom zemljištu i da je ta naknada u vrijednosti čistog prinosa.

Izneseno je više primjedbi te uloženo više amandmana na ovaj zakon.

(SB / Fena)