Home Novosti Kandić o Komisiji za Srebrenicu: “RS pokušava da ‘dokaže’ da genocida nije...

Kandić o Komisiji za Srebrenicu: “RS pokušava da ‘dokaže’ da genocida nije bilo, ali mislim da je previše…”

“Moje je mišljenje da je previše javne pažnje dato inicijativi koja, i da rezultira osnivanjem Međunarodne komisije o Srebrenici, ne može proizvesti pravne posledice“, napisala je to u autorskom tekstu regionalna koordinatorica Koalicije za REKOM Nataša Kandić, objavljen u beogradskom Danasu

Ona ističe da je bezbroj “komisija za istinu” osnovano u svijetu i nijedna nije preuzimala sudske nadležnosti.

Vlada Republike Srpske, entiteta u BiH, odbacila je presudu Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu koji je u više predmeta presudio da je u Srebrenici u julu 1995. počinjen genocid nad Bošnjacima srebreničke regije, zbog čega je vojno, policijsko i političko rukovodstvo tadašnje Republike Srpske kažnjeno.

Entitetska Vlada je nakon toga osnovala komisiju čiji je cilj, kako je saopćeno, utvrditi istinu o tome šta se desilo u Srebrenici, što je izazvalo oštre kritike domaće i međunarodne javnosti.

“Naravno, ako bilo ko dođe do novih činjenica, dužan je da ih podnese nadležnim institucijama, ali ta nova činjenica, koju bi, hipotetički, otkrila ‘međunarodna komisija’, ne daje joj nadležnost da menja pravne odluke.

Nijedna komisija ne može menjati podatak koje je Veće donelo u predmetu Karadžić, na osnovu forenzičkih i demografskih dokaza, kao i DNK analize koji su bili dostupni u januaru 2012., da je najmanje 5.115 muškaraca ubijeno, a ne stradalo u borbama”, napisala je Kandić.

Kompletan tekst Nataše Kandić dostupan na web siteu “Danasa”.