Home Novosti BiH Ključni trenutak za BiH – PIC osudio retoriku kojom se ugrožava, “prozvao”...

Ključni trenutak za BiH – PIC osudio retoriku kojom se ugrožava, “prozvao” vlasti RS-a…

…da se konstruktivno angažiraju u radu državnih institucija i podržavaju vladavinu prava, kao i da se suzdrže od bilo kakvog pritiska na sudije Ustavnog suda BiH

Politički direktori Upravnog odbora (UO) Vijeća za provedbu mira (PIC) završili su dvodnevno zasjedanje na kojem su se saglasili da je ovo ključni trenutak za Bosnu i Hercegovinu.

Poručili su kako BiH, nakon što je dobila status kandidata za članstvo u EU i gotovo završila formiranje vlasti na svim nivoima, ima šansu da ostvari brz napredak u provedbi reformi koje su od najvećeg značaja za stabilnost i prosperitet.

Naglasili su da je budućnost zemlje u rukama građana BiH i domaćih političara, te je pozvali sve političke aktere da nastave sa dosadašnjim pozitivnim trendom i iskoriste šansu kako bi podsticali pomirenje i daljnji napredak BiH na njenom evroatlantskom putu za dobrobit svih građana.

Istovremeno, UO PIC-a se saglasio da se BiH i dalje suočava s krupnim izazovima, uključujući i secesionističke prijetnje vladajuće koalicije u Republici Srpskoj i napore kojima se podrivaju država i njene institucije.

– Put ka članstvu u EU je obiman zadatak koji zahtijeva političko vodstvo, istinsko opredjeljenje za provođenje reformi i naporan rad na usvajanju i provedbi zakona. S tim u vezi, Upravni odbor PIC-a sastao se sa gospođom Borjanom Krišto, predsjedavajućom Vijeća ministara BiH, i Zukanom Helezom, zamjenikom predsjedavajuće VMBiH i ministrom odbrane BiH, kako bi razgovarali o planovima nove državne vlasti za nastavak aktivnosti na putu ka evroatlantskim integracijama. Upravni odbor PIC-a sastao se i sa predstavnicima organizacija civilnog društva.

Upravni odbor PIC-a je pohvalio brzu uspostavu vlasti nakon oktobarskih izbora, kao i pozitivan trend u radu Vijeća ministara, te uspješno usvajanje državnog budžeta za 2023. godinu, za razliku od stagnacije koja je obilježila raniji period.

Konstatirajući da je postignut pozitivan zamah, Upravni odbor PIC-a poziva vlasti da bez odlaganja pristupe rješavanju ključnih izazova:

Da odmah postignu konkretne rezultate u pogledu provedbe 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, imajući u vidu da je preporuka za kandidatski status u EU data uz razumijevanje da će biti poduzet niz koraka. To, između ostalog, uključuje i hitno usvajanje, u potpunosti usklađeno s EU standardima, izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTV) koje se odnose na integritet, kao i novih zakona na nivou BiH o VSTV-u, sudovima i sprječavanju sukoba interesa.

Da poboljšaju integritet izbornog procesa tako što će revidirati pravni okvir kako bi se provele preporuke OSCE/ODIHR-a, GRECO-a i Venecijanske komisije. U svjetlu brojnih navoda o teškim izbornim krađama koje su negativno obilježile izbore 2022. godine, organi vlasti ovaj cilj trebaju ispuniti što je prije moguće kako bi osigurali da se općinski izbori planirani za 2024. godinu održe u okviru kojim se osigurava veća transparentnost i jači integritet izbornog procesa.

Kao što je navedeno u programu 5+2, da nađu prihvatljivo i održivo rješenje za pitanje raspodjele državne imovine između državnog i drugih nivoa vlasti usvajanjem zakona na državnom nivou kojim će se urediti to pitanje. Upravni odbor PIC-a pohvaljuje rad OHR-ove radne grupe za državnu imovinu kao izvora tehničkih informacija za nadležne domaće institucije. Rješavanje državne imovine od ključnog je značaja za realizaciju programa 5+2, što je neophodno za zatvaranje Ureda visokog predstavnika, a bit će od koristi i građanima BiH zbog toga što će se imovina moći koristiti u produktivne svrhe.

Upravni odbor PIC-a osuđuje svaku retoriku i sve radnje kojima se ugrožava mir, stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, uključujući i pokušaje blokiranja ili podrivanja funkcioniranja institucija BiH i prijetnje secesijom koje dolaze od vladajuće koalicije u RS. Upravni odbor PIC-a poziva vlasti RS da se konstruktivno angažiraju u radu državnih institucija i podržavaju vladavinu prava, kao i da se suzdrže od bilo kakvog pritiska na sudije Ustavnog suda BiH. Upravni odbor PIC-a je razmatrao rizike po demokratiju u BiH koji proističu iz nedavnih poteza vlasti RS usmjerenih ka ograničavanju slobode govora i djelovanja civilnog društva, te stigmatiziranju pripadnika manjina. Ove aktivnosti nanose duboku štetu svim građanima.

Upravni odbor PIC-a podržava jačanje demokratije u BiH i integriteta njenih institucija. To obuhvata osiguranje pune jednakopravnosti svih građana i eliminaciju diskriminacije, posebno implementacijom sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava koja se odnosi na grupu predmeta Sejdić i Finci.

– Upravni odbor PIC-a je naglasio potrebu vođenja konstruktivne politike i politike saradnje na svim nivoima i ponudio čvrstu podršku i konkretnu pomoć onima koji su istinski opredijeljeni za postizanje napretka. Upravni odbor PIC-a će pratiti daljnji razvoj u vezi sa pitanjima istaknutim u ovom komunikeu, navodi se u saopćenju te dodaje da će Upravni odbor PIC-a svoju narednu redovnu sjednicu održati 5. i 6. decembra 2023. godine.