Home Novosti NAČELNIKA BI BIRALA SKUPŠTINA: Interresornoj radnoj grupi upućen prijedlog za izmjenu Statuta...

NAČELNIKA BI BIRALA SKUPŠTINA: Interresornoj radnoj grupi upućen prijedlog za izmjenu Statuta Opštine Srebrenica

Inicijativa, koju potpisuje Sadik Ahmetović, predsjednik Inicijative “Moja adresa, Srebrenica” je upućen predsjedavajućoj Interresorne radne grupe Almi Čolo.

Iz Inicijative “Moja adresa: Srebrenica” uputili su Interresornoj radnoj grupi za izradu izbornog zakona BiH inicijativu za izmjenu Izbornog zakona BiH i to na način da se uvrsti posebno poglavlje koje će regulisati izbore u opštini Srebrenica, a što uključuje i izmjenu Statuta Opštine Srebrenica.

Prema toj Inicijativi, u sastav Skupštine opštine Srebrenica ulazi dvadeset tri (23) odbornika, od kojih jedan (1) odbornik predstavlja ostale, a odbornici se biraju u osnovnoj izbornoj jedinici Srebrenica, pri čemu nijedan od konstitutivnih naroda, ne može imati više od 11 svojih predstavnika u Skupštini opštine Srebrenica.

Nadalje, Opština Srebrenica bi imala jednu izbornu komisiju uspostavljenu u skladu sa odredbama Izbornog zakona u dijelu u kojem se ovaj Zakon odnosi na opštinske izborne komisije, a načelnika i zamjenika načelnika opštine, koji ne mogu biti iz reda istog naroda bira Skupština opštine Srebrenica.

“Načelnik opštine obavlja svoje dužnosti za vrijeme mandata Skupštine koja ga je izabrala i ostaje na funkciji do izbora novog načelnika. Načelnik opštine može biti ponovno izabran, a najviše dva puta”, navodi se u dokumentu koji je u posjedu Oslobođenja.

Ovim prijedlogom, odnosno Inicijativom, regulisan je i način opoziva načelnika Opštine, zamjenika načelnika, predsjednika Skupštine i potpredsjednika Skupštine opštine Srebrenica.

“Sve odluke Skupština opštine Srebrenica donosi većinom glasova u koju mora biti uključeno najmanje 1/3 glasova iz svakog kluba (Bošnjaka i Srba)”, stoji u Inicijativi upućenoj Interresornoj radnoj grupi.

Također, tu su dati i obrazloženje prijedloga, te navedeni razlozi za donošenje zakona.

Pod razlozima za donošenje Zakona navedeno je:

“Uzimajući u obzir činjenicu da je izvršen genocid nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a” Srebrenica u julu 1995. godine što je i dokazano presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), Suda BiH i ostalih sudova, svjesni teškog stanja povratnika i preživjelih žrtava genocida i njihovih porodica koji žive na području opštine Srebrenica, te imajući u vidu da je bošnjačko stanovništvo skoro potpuno biološki i politički eliminirano iz područja u kojem je počinjen genocid, a što se ogleda u svakodnevnom otežavanju kulturnog, duhovnog i ekonomskog razvoja, uz konstatan pritisak i diskriminaciju u svim sferama života u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, što je u gruboj suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima i integracijskim procesima kojima teži država Bosna i Hercegovina.

Inicijativa, koju potpisuje Sadik Ahmetović,predsjednik Inicijative “Moja adresa, Srebrenica” upućen je predsjedavajućoj Interresorne radne grupe Almi Čolo, a kompletan dokument možete pogledati u nastavku:

(Oslobodjenje)