Home Novosti Sudija Meron: Žao mi je da ne mogu predmet Karadžić dovesti do...

Sudija Meron: Žao mi je da ne mogu predmet Karadžić dovesti do okončanja

Sudija Theodor Meron jučer je predstavio Šesti godišnji izvještaj Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, istakavši najvažnije događaje u radu Mehanizma tokom protekle godine.

„Žao mi je da više nisam u poziciji da dovedem premet Karadžić do okončanja do kraja ove godine, kako je bilo planirano. Pa ipak, kao što je navedeno u mojoj odluci da se povučem iz vijeća u tom predmetu, smatrao sam da je u interesu pravde da se povučem iz tog predmeta kako ne bih dozvolio da postupak izuzeća koji bi uslijedio ugrozi napredak u žalbenom postupku u tom predmetu“, rekao je Meron, prenosi Patria.

„Iako sam uvjeren da će moje kolege sudije koje sada sjede u vijećima u ova dva predmeta /Karadžić i Mladić/ preduzeti sve moguće mjere kako bi obezbijedile da promjene sastava vijeća ne produže vrijeme potrebno za vođenje ovih postupaka više nego što je neophodno, žao mi je da više nisam u poziciji da dovedem premet Karadžić do okončanja do kraja ove godine“, rekao je Meron.

Kompletan govor Theodora Merona u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija možete preuzeti na linku.

Izvor: PATRIA