Pregled Tagova

Arkan

Istraga o grčkim dobrovoljcima u BiH

Ni sedam godina nakon pokretanja istrage nema informacija o učešću Grčke dobrovoljačke garde koja se borila na strani Vojske Republike Srpske u ratu u BiH. Prošlog proljeća, na grčkim izborima, stranka ekstremne desnice Zlatna…