Čuvajmo Srebrenicu
Pregled Tagova

Islam

Bojim se za vas šestero

Allahov Poslanik, s.a.v.s., zbog svoje neizmjerne ljubavi i brige za ummet, upozorio je ummet na smutnju koja će nastupiti pred Sudnji dan, a sve zbog toga da ih smutnja ne bi udaljila od Allahove vjere i Njegove milosti te nagrade na…