Pregled Tagova

NP Drina

Bošnjaci najavljuju proteste u Srebrenici

Nedavno je Narodna skupština RS donijela odluku o formiranju Nacionalnog parka „Drina“ na prostoru opštine Srebrenica. Prema toj odluci, najveći dio površine nacionalnog parka nalazi se na prostoru na kojem je naseljeno bošnjačko…