Home Novosti BiH UPOZORENJE: Lažni poreski inspektori pljačkaju privrednike, upozorenje iz Poreske uprave RS

UPOZORENJE: Lažni poreski inspektori pljačkaju privrednike, upozorenje iz Poreske uprave RS

Poreska uprava Republike Srpske je preko svih medija upozorila sve privredne subjekte da obrate pažnju zbog lica koja se lažno predstavljaju kao poreski inspektori. Oni od obveznika traže na uvid poslovnu dokumentaciju s ciljem sticanja materijalne koristi (mito da ne pišu kaznu).

Iz tog razloga, upozoravaju poreske obveznike da budu oprezni, te da imaju na umu da inspektori Poreske uprave RS moraju imati nalog za svaku kontrolu poreskih obveznika, bila ona najavljena ili nenajavljena.

Pored toga, poreski inspektori su prilikom kontrole poreskog obveznika dužni pokazati značku i službenu legitimaciju poreskom obvezniku kod kojeg se vrši poreski nadzor, odnosno odgovornom ili drugom ovlašćenom licu subjekta koji se kontroliše, na kojoj je naveden broj službene legitimacije poreskog inspektora, njegovo ime i prezime kao i fotografija poreskog inspektora.

Poreska uprava RS poziva poreske obveznike da prilikom kontrole od strane inspektora Poreske uprave RS traže na uvid nalog, značku i legitimaciju poreskog inspektora, kako bi bili sigurni da se radi o službenicima Poreske uprave RS.

O postojanju lica koja se lažno predstavljaju kao poreski inspektori upoznali smo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i ovom prilikom pozivamo sve poreske obveznike u RS da, ukoliko primjete ovakve pojave, to prijave Poreskoj upravi RS i MUP-u RS.

(poreska uprava)