Home OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA

OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA

Odricanje od odgovornosti

ZASREBRENICU.ba se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene zasrebrenicu.ba, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene zasrebrenicu.ba, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene zasrebrenicu.ba.

 

Komentari na portalu

ZASREBRENICU.ba se ograđuje i nije odgovoran za sadržaj poruka i komentara objavljenih na portalu. Poruke i komentari na portalu predstavljaju stavove i mišljenja autora, a ne vlasnika, redakcije ili administracije portala. Kao korisnik portala zadržavate svu odgovornost za sadržaj poruka i komentara koje se napisali i odričete svu odgovornost zasrebrenicu.ba portala. Kao korisnik, dužni ste da poštujete privatnost drugih članova i odgovorni ste za zaštitu svoje privatnosti kroz materijale koje objavljujete i kroz kontakte koje ostvarite posredstvom portala.